Nowe oblicze ulic Strzelców Olkuskich i Leśnej w Olkuszu

Mieszkańcy dwóch olkuskich ulic od niedawna mogą dojeżdżać do swoich domów o wiele bardziej komfortowo. Końca dobiegł bowiem remont obu traktów, którego wartość wyniosła blisko 731 tysięcy złotych. Na obie inwestycje władze Gminy Olkusz uzyskały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Oprócz dużych projektów inwestycyjnych, chcemy wykonywać także jak najwięcej mniejszych zadań. Są one bowiem bardzo potrzebne mieszkańcom, poprawiając ich komfort i bezpieczeństwo. Odebraliśmy dwa zadania, które polegały na gruntownej przebudowie dróg, a nie jedynie korekcie ubytków. Dzięki uzyskiwanych dofinansowaniach, możemy ponadto realizować więcej zadań z myślą o mieszkańcach – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

W zakres prac związanych z przebudową ulicy Strzelców Olkuskich weszły przede wszystkim roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowa elementów kanalizacji deszczowej, profilowanie i zagęszczenie mechaniczne koryta, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego w układzie warstw, ułożenie krawężników i kostki brukowej oraz prace wykończeniowe i porządkowe. Koszt tej inwestycji wyniósł 312 tysięcy złotych.

Przebudowa ulicy Leśnej również wiązała się z koniecznością wykonania prac rozbiórkowych, po których przystąpiono do prac związanych z odwodnieniem drogi: konieczne było ułożenie nowych rur PVC i zamontowanie studzienek inspekcyjnych, a na dodatek wykonano tzw odwodnienie liniowe. Kolejnym etapem prac było natomiast wykonanie nowej jezdni z szarej i kolorowej kostki brukowej oraz krawężników i obrzeży. Całości dopełniły prace ziemne oraz związane z uporządkowaniem terenu. Wartość tej inwestycji oscyluje na kwotę blisko 419 tysięcy złotych.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.