Nie tylko Mistrzostwa Polski: Olkusz ugościł Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Jurajskich

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu podjęto uchwałę o wstąpieniu Gminy Olkusz do Związku Gmin Jurajskich. W piątek w Srebrnym Mieście odbyło się Zgromadzenie Ogólne przedstawicieli gmin członkowskich ZGJ.

Uczestników zebranych w sali pięknie wyremontowanego budynku Starego Starostwa powitał Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich Adam Markowski. Po filmie prezentującym najciekawsze atrakcje turystyczne i zabytki Gminy Olkusz głos zabrał zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz do spraw społecznych Marcin Wiercioch: nawiązując do projekcji, zaprosił uczestników do zwiedzania ekspozycji Podziemnego Olkusza oraz wyraził swoją dumę, że zgromadzenie ogólne Związku odbywa się właśnie w Srebrnym Mieście. Pokreślił on również, że władze miasta w ciągu ostatnich lat wydały dziesiątki milionów złotych na nowe obiekty turystyczne.

Jestem głęboko przekonany, że członkostwo naszej gminy w Związku przyczyni się do wyższego prestiżu samego Związku, ale jak to mówił Kmicic, przy waszej fortunie może i nasza rosnąć będzie – z humorem o udziale Gminy Olkusz w ZGJ mówił burmistrz Wiercioch.

Następnie, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz do spraw społecznych przedstawił zebranym dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu Michała Mączkę, który ma pod swoją pieczą nie tylko zamek w Rabsztynie, ale także większość olkuskich placówek muzealnych.

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania z prac zarządu Związku, które w formie prezentacji multimedialnej przedstawił dyrektor biura Związku Gmin Jurajskich w Ogrodzieńcu Robert Nieroda. Przybliżył wydawnictwa promujące Jurę, jakie zostały w ubiegłym roku wydane przez Związek w łącznym nakładzie prawie 33 000 egzemplarzy. Wspominał, że dzięki temu, iż w ubiegłym roku Jura Krakowsko-Częstochowska otrzymała, jako jeden z dziewięciu regionów w Polsce, tytuł „Polskiej Marki Turystycznej”, wiele działań promocyjnych, jak m.in. udział w targach turystycznych, odbywa się bez ponoszenia kosztów przez Związek, gdyż są one finansowane przez Polską Organizację Turystyczną. Wspominał, że Jura będzie promowana podczas III Igrzysk Europejskich, które odbędą się już w czerwcu. Przybliżył programy „Bezpieczna Jura”, „Jurajski Certyfikat Jakości” czy „Promocyjne lato 2022 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej” realizowane przez Związek. Sporo miejsca poświęcił omówieniu ubiegłorocznej, piątej już edycji „Juromanii – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej”, w której od początku uczestniczą atrakcje Miasta i Gminy Olkusz. Jak dodał, na przeszło 1,6 mln zł, jakie w ubiegłym roku Związek wydał na różnorodne działania, jedynie 23% pokryły składki członkowskie gmin, a resztę środki pozyskane z różnych źródeł przez Związek.

Uczestnicy zgromadzenia jednogłośnie przyjęli uchwały przyjmujące sprawozdanie, a następnie udzielili absolutorium zarządowi. Po zakończeniu oficjalnego programu zebrania, część uczestników zwiedziła ekspozycję Podziemny Olkusz. Otrzymali oni materiały promujące nasze atrakcje turystyczne przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Przypominamy, że Związek Gmin Jurajskich, czyli stowarzyszenie leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej gmin z województwa małopolskiego i śląskiego, został powołany w 1991 roku. Jego założycielami było 15 gmin, w tym m.in. Olkusz. W 2008 roku ówczesne władze Olkusza podjęły jednak decyzję o wystąpieniu ze Związku. Obecnie w skład ZGJ wchodzą 33 gminy.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja