Na tropie bioróżnorodności z olkuską biblioteką

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu wystartował projekt ekologiczny „Na tropie bioróżnorodności z olkuską Biblioteką”. Jest on realizowany we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, a patronat honorowy nad akcją objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. 

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną działania informacyjno-edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych, uświadamiające odbiorcom bezcenne korzyści, jakie czerpiemy z otaczającej nas przyrody i wzrostu poczucia odpowiedzialności za jej ochronę. Zorganizowane zostaną m.in. twórcze, cykliczne eko–warsztaty kształtujące postawę oraz budujące świadomość ekologiczną społeczeństwa. Edukowane będą przede wszystkim dzieci, tak by od najmłodszych lat przekazywać mieszkańcom naszego miasta, jak można pomóc przyrodzie.

Wspólnie z uczestnikami kreatywnych warsztatów „Bajkowe soboty dla rodziny”, przed olkuską książnicą założona została już także łąka kwietna, która wpłynie pozytywnie na lokalną bioróżnorodność, stając się źródłem pokarmu i schronienia dla okolicznej fauny. Dodatkowo, dzieci wykonały ekodoniczki, do których samodzielnie wysiały nasionka „Nanołączki” oraz otrzymały natomiast drobne upominki ufundowane przez gospodarza Srebrnego Miasta.

Niebawem obok łąki postawiony zostanie ponadto domek dla dzikich zapylaczy, który będzie dla nich bezpiecznym schronieniem. a, w ramach współpracy z Fundacją Kwietna, jeszcze w tym miesiącu każdy czytelnik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu będzie mógł odebrać przygotowane nasionka, aby samodzielnie wysiać je do doniczki na balkonie: w ciągu kilku tygodni doniczka umai się pięknymi kwiatami, które wabią dzikie pszczoły, motyle i inne owady.

Przez cały czas trwania projektu w placówce będą również odbywały się ekologiczne warsztaty dla dzieci i dorosłych. 

źródło: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja