Na co zwrócić uwagę przy zakupie fajerwerków?

Pomimo stopniowego odchodzenia od takiej formy witania Nowego Roku, fajerwerki od lat są symbolem sylwestrowej nocy. Produkty te, jako wyroby pirotechniczne, muszą być zaprojektowane tak, aby działać prawidłowo podczas ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, oraz by mogły zostać unieszkodliwione w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego.

By móc wprowadzać takie wyroby na rynek, producenci muszą spełnić szereg wymagań, w tym m.in. uzyskać certyfikat badania przeprowadzanego przez jednostkę notyfikowaną, który potwierdza, że spełniają one wymagania bezpieczeństwa.

Wiele ważnych informacji o fajerwerkach znajdziemy w ich oznakowaniu, które pomoże podjąć świadomą decyzję o zakupie – wskazuje Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Joanna Jahn-Machowska.

W oznakowaniu fajerwerków powinny się znaleźć:

 • znak CE, który potwierdza przeprowadzenie procedury oceny zgodności,
 • instrukcja obsługi i informacja o warunkach bezpieczeństwa,
 • dane producenta lub importera,
 • nazwa oraz określenie typu,
 • numer rejestracyjny identyfikujący wyrób pirotechniczny oraz numer wyrobu, partiilub jego serii oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej,
 • oznaczenie klasy,
 • określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone ich używanie,
 • ilość netto materiału pirotechnicznego.

Pamiętajmy, że wszystkie informacje powinny być podane po polsku, w jasnej, zrozumiałej i czytelnej dla odbiorców formie – dodaje Joanna Jahn-Machowska.

Przy zakupie i używaniu fajerwerków zalecamy ponadto, żeby:

 • nie kupować ich z niepewnych źródeł i bez odpowiedniego oznakowania,
 • zapoznać się z instrukcją obsługi,
 • nie używać produktów uszkodzonych, w pękniętych opakowaniach czy takich,z których wysypuje się proch,
 • nie pochylać się nad ładunkiem, odpalać go stojąc z boku i trzymając źródło ogniaw wyciągniętej ręce,
 • oddalić się natychmiast po odpaleniu i zachować bezpieczną odległość,
 • nie odpalać ponownie niewypałów,
 • nie rzucać petardami i nie odpalać ich w ręku,
 • odpalać je pojedynczo, nigdy kilka na raz,
 • nie wbijać patyków rakiet w ziemię, gdyż służą one do stabilizacji lotu.

Na dodatek, zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, „kto sprzedaje osobom niepełnoletnim wyłączone spod koncesjonowania wyroby pirotechniczne lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Wątpliwości dotyczące spełniania wymagań bezpieczeństwa czy niewłaściwego oznakowania przez poszczególne, oferowane na terenie województwa małopolskiego fajerwerki, można zgłaszać pod numerem telefonu 12 448-10-30 lub adresem mailowym [email protected].

zdjęcie przykładowe: Pixabay

Avatar photo

Redakcja