Mieszkanie w Olkuszu za 25% ceny? Już niebawem będzie to możliwe!

Nawet 75% bonifikaty będą mogli uzyskać najemcy mieszkań komunalnych zainteresowani ich kupnem – to najważniejsze ustalenie wynikające z projektu uchwały, którą Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik skierował do Rady Miejskiej w Olkuszu. „Wiele mieszkań komunalnych ma tych samych najemców już od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. To oznacza, że mimo tak długiego okresu zamieszkania w jednym miejscu, osoby te nadal nie mają poczucia, że «żyją na swoim». Chciałbym w ten sposób wyjść im naprzeciw, by mieli świadomość, że mieszkanie, w które inwestują nieraz niemałe środki, jest ich, a nie wynajęte. Ten komfort jest bardzo ważny dla budowy poczucia bezpieczeństwa całej rodziny.”. – komentuje gospodarz Srebrnego Miasta. Jeżeli podczas najbliższej sesji radni poprą tę propozycję, już w ciągu nadchodzących miesięcy pierwsze mieszkania komunalne zmienią swoich właścicieli według nowych, atrakcyjnych zasad!

Przeważającą część zasobu mieszkaniowego Gminy Olkusz stanowią mieszkania zakładowe, czyli takie, które były budowane głównie w latach 60′ i 70′ przez przedsiębiorstwa i spółki państwowe jako element państwowej polityki socjalnej: najemcami tych mieszkań stawali się wówczas pracownicy tych zakładów. Zapoczątkowana w latach 90′ prywatyzacja skutkowała przekazaniem części mieszkań zakładowych na własność gminom, które włączały je do własnego zasobu mieszkań komunalnych lub socjalnych.

Po tym, jak propozycja Romana Piaśnika zyska akceptację Rady Miejskiej w Olkuszu, wysokość możliwego do uzyskania upustu przy kupnie mieszkania komunalnego będzie uzależniona od okresu najmu mieszkania: minimalny okres trwania najmu lokalu, uprawniający do otrzymania bonifikaty, to 5 lat, a bonifikata wyniesie wówczas 25%. Im dłużej trwa najem lokalu mieszkalnego, tym większą bonifikatę otrzyma kupujący. Każdy kolejny pełny rok najmu uprawnia do zwiększenia wartości bonifikaty o 5%, a maksymalna wartość bonifikaty, zgodnie z propozycją burmistrza Piaśnika, wyniesie 75% wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Z możliwości wykupu mieszkania z bonifikatą będą mogli skorzystać wyłącznie ci najemcy mieszkań komunalnych, posiadający umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony, którzy nie zalegają z bieżącymi opłatami oraz dokonają jednorazowej zapłaty pozostałej wartości lokalu. Nowy właściciel mieszkania nie będzie mógł go ponadto sprzedać przez okres 5 lat pod rygorem zwrotu uzyskanej bonifikaty.

Rosnąca wartość bonifikaty, zależna od długości trwania najmu, a także ograniczenia dotyczące późniejszej odsprzedaży mieszkań, mają prowadzić do wyeliminowania działań tych osób, które chciałyby skorzystać z okazji i w mało etyczny sposób szybko zarobić. Możliwość kupna mieszkania z bonifikatą proponujemy przecież tym osobom, które już od lat mieszkają w jednym miejscu, a wręcz – jak w przypadku mieszkań zakładowych – te mieszkania pierwotnie były budowane specjalnie dla nich. Liczę, że radni Rady Miejskiej w Olkuszu poprą moją propozycję i będziemy mogli jak najszybciej ogłosić wszystkie szczegóły sprzedaży lokali mieszkalnych z bonifikatą. – podsumowuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Najbliższa sesja Rady Miejskiej w Olkuszu planowana jest jeszcze w styczniu.

zdjęcie przykładowe: Pixabay
źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja