Małopolska straci aż 2,5 miliarda euro unijnych dotacji za uchwałę „anty-LGBT”?

Jeszcze w 2019 roku Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął słynną uchwałę „anty-LGBT”. Kontrowersyjny akt poparł wówczas m.in. olkuski radny z ramienia PiS Andrzej Wójcik. Teraz całemu naszemu województwu grozi utrata unijnych dotacji w kwocie aż 2,56 miliarda euro. W ponownym głosowaniu, tym razem za uchyleniem uchwały, radny Wójcik także zagłosował za jej utrzymaniem.

Komisja Europejska nie widzi uzasadnienia dla dalszych inwestycji w latach 2021-2027 w promocję materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty turystycznej […], skoro samorządy województw/gmin same przyczyniają się do kreowania mało przyjaznego wizerunku Małopolski – napisała w liście do władz województwa przedstawicielka KE Maria Galewska.

Przypominamy, że jeszcze 14 lipca Komisja wszczęła procedurę dotyczącą dyskryminacji osób LGBT przez polskie samorządy. Francuski Region Centralny – Dolina Loary zdecydował się ponadto zerwać współpracę z naszym województwem. Jak poinformował w rozmowie z oko.press Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tadeusz Urynowicz, Komisja Europejska jest ponadto gotowa wstrzymać wypłacanie środków nie tylko z kolejnej perspektywy budżetowej, ale również z mniejszych programów wsparcia. W krótkiej perspektywie szczególnie bolesny może być brak środków z programu REACT-EU, z którego poszczególne regiony wspierają najbardziej dotknięte w trakcie pandemii branże.

Małopolanie nie potrzebują uchwały radnych czy sejmiku, aby pielęgnować wartości rodzinne. Potrzebują za to środków finansowych na nowe miejsca pracy, wsparcie przedsiębiorstw, budowę dróg czy szkół. Jeśli uchwała anty-LGBT powoduje zamieszanie, trzeba się z niej wycofać – apelował polityk Porozumienia Jarosława Gowina.

Niestety, radni sejmikowi postanowili odrzucić wniosek o uchylenie kontrowersyjnej uchwały. I tym razem w jej obronie stanął Andrzej Wójcik z Olkusza.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.