Kto odpowiada za odśnieżanie dróg?

Z uwagi na panującą za oknem aurę, jednym z najgłośniejszych tematów wśród lokalnej społeczności była w ostatnich dniach kwestia odśnieżania – a raczej jego braku – lokalnych dróg, szczególnie tych powiatowych. Kto dokładnie odpowiada za zimowe utrzymanie poszczególnych traktów?

Podział kompetencji jest stosunkowy prosty, jako że za odśnieżanie danej drogi odpowiada jej zarządca. Jeśli zatem właścicielem danej drogi jest gmina, to własnie ona zajmuje się jej odśnieżaniem – analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Istnieje jednak również kategoria dróg wewnętrznych, do której zaliczają się trakty biegnące przez osiedla mieszkaniowe, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, drogi obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe: nimi zajmują się zarządcy nieruchomości lub terenu, na którym są one położone.

PODZIAŁ KOMPETENCJI BIEŻĄCEJ ZIMY PREZENTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Drogi Gminne:

  • na terenie miasta: firma ALBA Sp. z o.o. – telefon czynny całodobowo: 602 183 656
  • na terenie sołectw: firma Karolinex – telefon czynny całodobowo: 799 010 105
  • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu: telefony czynne w godzinach pracy magistratu: (32) 626 01 73 lub 728 405 031

Drogi Powiatowe:

  • Zarząd Drogowy w Olkuszu: telefony czynne całodobowo: (32) 643-02-40, (32) 643-02-65, (32) 643-09-92 lub (32) 643-18-78

Drogi Wojewódzkie:

  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie:

telefony dyżurne Zimowego Utrzymania Dróg w Krakowie: (12) 446 58 55 lub 609 703 392
telefon Drogi Wojewódzkiej nr 791 na odcinkach Olkusz – Zawiercie oraz Olkusz – Trzebinia: 885 665 081
telefon Drogi Wojewódzkiej nr 783 na odcinku Olkusz – Wolbrom (obwodnica):508 211 500
telefon Drogi Wojewódzkiej nr 773 odcinku od DK94 w Sienicznie do Skały: 502 168 212

Drogi Krajowe:

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

telefony zimowego utrzymania dróg: 012 417 36 29, 417 14 22, 4125 16 44
telefon DK94 na odcinku od Zedermana do Bolesławia czynny całodobowo: 779 010 105

fot. OSP Żurada

Avatar photo

Redakcja