Kto odpowiada za odśnieżanie dróg?

Choć astronomiczna zima zacznie się dopiero za niespełna miesiąc, to biały puch już od kilku dni upiększa krajobraz i wprowadza nas w atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku, jednym z głośniejszych tematów wśród naszej społeczności będzie zapewne kwestia odpowiedniego odśnieżania lokalnych dróg. Dlatego też, warto wyjaśnić kto dokładnie odpowiada za zimowe utrzymanie poszczególnych traktów.

Podział kompetencji jest stosunkowy prosty, jako że za odśnieżanie danej drogi odpowiada jej zarządca. Jeśli zatem właścicielem danej drogi jest gmina, to właśnie ona zajmuje się jej odśnieżaniem – analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Istnieje jednak również kategoria dróg wewnętrznych, do której zaliczają się trakty biegnące przez osiedla mieszkaniowe, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, drogi obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe: nimi zajmują się zarządcy nieruchomości lub terenu, na którym są one położone.

Podział kompetencji bieżącej zimy prezentuje się następująco:

Drogi Gminne:

  • Teren Miasta Olkusz – firma ALBA Sp. z o.o. telefon czynny całodobowo: 883 365 394 lub 600 405 627
  • Teren Sołectw w Gminie Olkusz – firma Karolinex telefon czynny całodobowo: 799 010 105
  • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi: w godzinach pracy Urzędu tel. (32) 626 01 73 lub 728 405 031

Drogi Powiatowe:

Zarząd Drogowy w Olkuszu, tel. czynny całodobowo: 

  • (32) 643-02-40
  • (32) 643-02-65
  • (32) 643-09-92
  • (32) 643-18-78

Drogi Wojewódzkie:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie:

– Telefon dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg w Krakowie (12) 4465855 kom. 609703392,

  • Nr drogi 791- na odcinku Olkusz – Trzebinia oraz obwodnica na odcinku rondo przy ul. 29-Listopada do DK-94 – 885 665 081
  • Nr drogi 783 – na odcinku Olkusz – Wolbrom (odcinek obwodnicy), oraz nr drogi 791na odcinku DK 94 – Zawiercie – 508 211 500
  • Nr drogi 773 na odcinku od DK – 94 w Sienicznie do Skały – 502 168 212

Drogi Krajowe:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

Zimowe utrzymanie dróg: 12 417 36 29, 417 14 22, 4125 16 44,

Całodobowy dyżur czynnej AKCJI ZIMA na terenie Olkusza (na odcinku DK-94 Zederman – Bolesław) 12-417 14 22

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja