Kolejne wsparcie dla olkuskich szkół

Wczoraj Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik otrzymał z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Iwony Gibas promesę na dofinansowanie wielowymiarowego wsparcia olkuskich szkół w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”. Wysokość dotacji wynosi blisko 120 000 złotych.

Każde wsparcie udzielane szkołom jest bardzo ważne, gdyż jest to inwestycja w pokolenie, które kształtować będzie naszą przyszłość. Program Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, do którego aplikowaliśmy o środki dla naszych szkół, to odpowiedź na kryzys wywołany pandemią COVID-19. Wszyscy pamiętamy trudności tego czasu, takie jak zajęcia zdalne w szkołach, czy brak bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami. Dlatego tym bardziej cieszę się, że, mimo powrotu nauczania stacjonarnego, nadal możemy pozyskiwać środki na poprawę warunków do nauki – mówi gospodarz Srebrnego Miasta.

W gminie Olkusz, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez same szkoły, wsparciem objętych będzie sześć jednostek: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny nr 1 w Olkuszu.

Dofinansowanie dotyczyć będzie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: w szczególności zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć logopedycznych, zajęć rozwijających umiejętności i kreatywność, a także różnych kółek zainteresowań. Z niezwykle innowacyjnych i kreatywnych zajęć będą mogli ponadto skorzystać uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Osieku, jako że tamtejsza placówka otrzymała wsparcie na zakup zestawu do biofeedbacku. Warto zaznaczyć, że urządzenie mające służyć poprawie pamięci i koncentracji u dzieci to zupełna nowość w olkuskich jednostkach oświatowych.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja