Kolejna edycja „Światełka dla Bohatera” w Olkuszu

Po raz kolejny, z inicjatywy olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odbył się spacer historyczny „Światełko dla Bohatera”. Wydarzenie to wiąże się ze Świętem Wszystkich Wiernych Zmarłych, przypadającym w Kościele Rzymskokatolickim na dzień 2 listopada: celem inicjatywy jest nawiedzenie mogił osób związanych z działalnością w podziemiu niepodległościowym w okresie II wojny światowej, przywołanie biogramów i sylwetek tych postaci, symboliczne zaświecenie zniczy oraz krótka modlitwa. Tegoroczna edycja zgromadziła kilkadziesiąt osób, głównie młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu pod przewodnictwem Bogusławy Wajdzik oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu na czele z Dyrektor Aldoną Nowicką. Obecność przedstawicieli tych dwóch najstarszych ponadpodstawowych placówek oświatowych w naszym mieście nie jest oczywiście przypadkowa – to właśnie ich uczniowie zapisali piękną kartę w historii naszego regionu i kraju związaną z walką o niepodległość. 

Tym razem uczestnicy nawiedzili kilkanaście grobów. Jednym z tematów przewodnich była konspiracja medyczna w powiecie olkuskim, a związku z tym pojawiły się takie postacie jak lekarz Szpitala św. Błażeja – Wacław Kallista współpracujący z Armią Krajową oraz dostarczający leki i inne materiał sanitarne podziemiu aptekarz – Janusz Wojdacki. Nie zapomniano także o partyzantach z największego oddziału o tym charakterze na terenie ziemi olkuskiej Gerarda Woźnicy „Hardego”, a także operującego w okolicy Wolbromia oddziału Felicji Grzywnowicz „Litwinki”. Pięciu poległym z tych dwóch formacji poświęcony jest grób z pomnikiem ufundowanym ze zbiórki społecznej w 1996 roku. Spoczywają w nim Julian Guzy „Wąsik”, Jerzy Tylec „Wir”, Zdzisław Zgrzywna „Kuba”, a także Mieczysław Karbownik „Szary” oraz Jan Żurek „Warta”. Do tej grupy zaliczyć należy także Juliana Kazibuta „Hajduka” i jego brata Szymona Kazibuta „Bohuna” wraz z Feliksem Belicą „Gorylem”. Była to też okazja, aby wspomnieć o konspiracji harcerskiej poprzez przywołanie postaci Tadeusza Barczyka „Borsuka”, hufcowego olkuskiego hufca „Srebro” w ramach struktury Szarych Szeregów. Nie zapomniano także o udziale kobiet, opowiadając historie, aktorki Haliny Kuźniakówny, Alicji Mędrek „Diany” i Letycji Kiełtyki „Jutrzenki”. Trudy podwójnego konspiracyjnego życia uczestnicy mogli poznać dzięki sylwetkom Mieczysław Karwińskiego „Orlika” i Michała Bartkiewicza „Żetońskiego”, co warte podkreślenia, biogram drugiego z nich przygotowali uczniowie olkuskiego „Mechanika”. Przywołano również postać ks. kan. Piotra Mączki, proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu, który wskutek odniesionych ran po wydarzeniach Krwawej Środy z lipca 1940 roku, zmarł.

Inicjatywa olkuskiego koła ŚZŻAK cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a przez zaangażowanie młodzieży do poznawania i przedstawienia biogramów poszczególnych bohaterów pozwala wzmocnić walor edukacyjny, a ponadto nabyć dodatkowe umiejętności przez młodych organizatorów. Warto podkreślić, że choć tematyka dotyczy spraw regionalnych w oczywisty sposób nawiązuje do wydarzeń ogólnonarodowych przez staje się ona bliższa odbiorcom. 

Mateusz Radomski

wiceprezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej