Innowacyjna restrukturyzacja Olkuskiego Klubu Sportowego “Słowik”

Olkuski Klub Sportowy „Słowik” to obecnie największa akademia piłkarska w powiecie olkuskim, w której ponad 200 adeptów piłki nożnej  szkoli się pod okiem 15 certyfikowanych trenerów oraz kilku doświadczonych pedagogów. Od przełomu września i października na rzecz klubu działa także nowy Zarząd, którego zadaniem jest kompleksowa restrukturyzacja organizacji pod kątem finansowania oraz nowoczesnego modelu zarządzania. W jego skład weszli: Jan Sarecki (Prezes), Andrzej Maksymowicz (Wiceprezes), Miłosz Pałka (Sekretarz) oraz Tomasz Czarnota (Skarbnik) – jako że pierwszym elementem ewolucji i zmian wewnątrz klubu było zmniejszenie liczby członków Zarządu oraz dokładne uszeregowanie ich zadań wedle posiadanych kompetencji.

Drugim etapem restrukturyzacji było natomiast przemodelowanie całego sposobu zarządzania klubem – od stycznia w klubie zatrudniono koordynatora od spraw sportowych, odpowiedzialnego m.in. za ustalanie odpowiedniego harmonogramu treningów i meczów, kontakt z poszczególnymi trenerami czy opracowanie spójnego planu szkolenia na każdym etapie rozwoju młodego piłkarza „Słowika”, opartego na płynnym przechodzeniu zawodników między kolejnymi grupami wiekowymi oraz przejmowaniu zawodników przez nowych trenerów w tym samym systemie szkoleniowym.

Kolejną innowacją była organizacja Gali Świątecznej Olkuskiego Klubu Sportowego „Słowik”, mającej na celu zainaugurowanie corocznych spotkań całej społeczności klubu oraz wspólnej integracji. Zarząd klubu ma nadzieję, że stanie się ona miejscem do wspólnego złożenia sobie świąteczno-noworocznych życzeń oraz podsumowania występów ligowych wszystkich drużyn OKS-u.

Nowozapoczątkownym wydarzeniem (i miejmy nadzieję również tradycją kolejnych lat) był także noworoczny mecz pomiędzy seniorami, a wychowankami „Słowika”: seniorzy okazali się minimalnie gorsi od wychowanków, co w perspektywie rozwoju klubu jest jednak dobrym prognostykiem na przyszłość, pokazującym, iż kolejne grupy wiekowe utrzymują coraz wyższy dobry poziom gry.

Ostatnim etapem, jaki Zarząd klubu ma za zadanie zaimplementować w tym roku, jest przemodelowanie całego systemu bieżącej obsługi finansowej klubu. Z uwagi na formę prawną Olkuskiego Klubu Sportowego „Słowik”, będącego stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne było uzyskanie fachowych porad, zarówno pod kątem prawnym, jak i księgowym. Kilkumiesięczna praca zakończyła się stworzeniem całkiem nowego projektu – Klubu100, zajmującego się m.in. obsługą przejazdów na mecze rozgrywane przez zawodników OKS „Słowik”, wynagrodzeniem sędziów czy inwestycjami w sprzęt sportowy.

Czym dokładnie jest Klub100? Grupą mająca na celu zebranie 100 inwestorów – w postaci  zarówno osób fizycznych, jak i prawnych – którzy miesięcznie będą inwestować 100 złotych w cele statutowe stowarzyszenia poprzez darowiznę, umowę sponsorską lub umowę reklamową. Każdy członek Klubu100 będzie mógł liczyć na interesujące gratyfikacje z tytułu przynależności do elitarnego grona wspierających Olkuski Klub Sportowy “Słowik”. Szczegółowe informacje można znaleźć na specjalnej założonej stronie internetowej klub100.slowikolkusz.pl lub pod adresem mailowym [email protected]

Wszystkie działania olkuskiego “Słowika” można ponadto śledzić za pośrednictwem profili klubu w mediach społecznościowych, w szczególności pod hasłem #RozwińSkrzydłaZeSłowikiem – w tym również szczegóły rekrutacji do każdej z grup treningowych.

Avatar photo

Jan Sarecki