Günter Pabst Honorowym Obywatelem Olkusza

W piątkowe popołudnie, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza odebrał Gunter Pabst. W ten sposób olkuski samorząd docenił jego starania na rzecz budowy relacji między „Srebrnym Miastem” i partnerskim Schwalbach am Taunus.

Dziś rano, wspólnie z delegacją Schwalbach, złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem poświęconym Poległym za Ojczyznę i pomordowanym przez faszystów, pokazując wyraźnie, że nasze miasta i narody szanują wspólną, czasem trudną historię, chcąc jednocześnie budować przyszłość opartą na zgodzie, wzajemnym zrozumieniu i otwartości. Tym bardziej symbolicznego wymiaru nabiera dzisiejsza uroczystość. Pan Günter Pabst jest postacią, która potrafi znaleźć w innych te wartości, które łączą. Połączył on bowiem społeczność Olkusza oraz Schwalbach, budując relacje i przyjaźnie, które przetrwały lata – mówił Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza może otrzymać osoba pełnoletnia, która w istotnym stopniu przyczyniła się lub przyczynia do budowania prestiżu i popularyzacji walorów Gminy Olkusz na forum ponadlokalnym. Honorowe Obywatelstwo jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania przez lokalny samorząd. Wniosek o nadanie tego tytułu został skierowany przez Olkuskie Stowarzyszenie Miasta Partnerskie. Wskazało ono, że Günter Pabst, który od początku partnerstwa, pracując na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia i przyjaźni, z wielkim zaangażowaniem i empatią rozwija partnerską współpracę pomiędzy Olkuszem i Schwalbach am Taunus oraz wyraźnie wpisał się w historię naszego miasta.

Współpraca partnerska wciąż jest jedną z najważniejszych dla Europejczyków możliwości na spotkania twarz w twarz, dzielenia się doświadczeniami codziennego życia i korzystania ze swej wiedzy w różnych dziedzinach, od edukacji i kultury począwszy, na gospodarce kończąc. Pomaga również w tworzeniu poczucia jedności europejskiej. Co więcej, umożliwia obywatelom dyskusję na ważne i często trudne tematy w przyjaznej atmosferze oraz jest wyrazem obywatelstwa europejskiego – dodał Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu Jan Kucharzyk.

Serdecznie dziękuję za ten zaszczyt i postaram się być go godnym. Dziękuję organizacji Miast Partnerskich w Olkuszu za inicjatywę przyznania mi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusz. Dziękuję członkom Rady Miejskiej i jej przewodniczącemu Janowi Kucharzykowi. Dziękuję Panu Burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do podjęcia decyzji o przyznaniu mi tej honorowej funkcji Waszego miasta – nie szczędził podziękowań Günter Pabst.

Setki polsko-niemieckich partnerstw miast stanowią dzisiaj ważny filar przyjaźni pomiędzy naszymi krajami. To te bezpośrednie spotkania człowieka z człowiekiem tworzą dzisiaj partnerstwa miast, czyli największy pokojowy ruch na świecie. Polityczne napięcia ciągle istnieją w dzisiejszej Europie, także pomiędzy naszymi krajami. Jednak nie do pomyślenia wydaje się, by dzisiaj społeczeństwa dały się zmanipulować wzajemnym podjudzaniem. Wielki wkład tutaj wniosły i wnoszą te szczere spotkania i związane z tym zbliżenie kultur – podkreślał rolę partnerskiej współpracy Burmistrz Schwalbach am Taunus Alexander Immisch.

Życzenia i gratulacje złożyła również Prezes Stowarzyszenia Miasta Partnerskie, czyli inicjatora przyznania Günter Pabstowi tytułu Honorowego Obywatela Genowefa Bugajska, a specjalny koncert z tej okazji przygotował laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej Piotr Kalicki wraz z zespołem.

Günter Pabst urodził się 30 grudnia 1944 roku w małej wiosce Biebernheim nad Renem w powiecie Rhein-Hunsruck (Kraj Związkowy Nadrenia Palatynat). Jest on przedstawicielem powojennego pokolenia Niemców, dla którego życiową misją stała się praca na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Poprzez założony przez niego obywatelski komitet „Niezależna Lista Schwalbach”, na przełomie 1989 i 1990 roku, złożył do Parlamentu Miasta Schwalbach wniosek o nawiązanie partnerstwa z wybranym miastem w Polsce. Wniosek ten zapoczątkował partnerskie negocjacje, które doprowadziły do podpisania w 1997 roku pierwszego w Małopolsce układu o partnerstwie miast, podpisanego przez burmistrza Olkusza Andrzeja Ryszkę oraz burmistrza Schwalbach Horsta Faesera.

W grudniu 1997 roku Günter Pabst, wraz z pierwszą grupą zainteresowanych partnerstwem mieszkańców Schwalbach (Kulturkreis GmbH Schwalbach), założył Robocze Koło Partnerstwa Miast Schwalbach – Olkusz, którego został przewodniczącym. Był to początek wielu wydarzeń i inicjatyw na rzecz współpracy i przyjaźni polsko-niemieckiej Olkusza i Schwalbach. Zarówno Olkusz, jak i cała Polska, nasza historia, kultura i społeczeństwo, to zagadnienia, które stały się nieodłączną częścią codziennego życia Güntera Pabsta. W maju 1998 roku odbyła się natomiast pierwsza podróż delegacji mieszkańców Schwalbach do Olkusza, która zapoczątkowała regularne rewizyty i międzypokoleniowe spotkania mieszkańców, a młodzież, przed przystąpieniem Polski do UE, poznawała pracę w firmach, przedszkolach i Miejskim Ratuszu Schwalbach.

Günter Pabst był również inicjatorem projektu Polski Kalejdoskop, który pozwala mieszkańcom Schwalbach i powiatu Main-Taunus, poznawać historię, kulturę oraz życie społeczno-gospodarcze i polityczne Olkusza i Polski poprzez organizowane corocznie wykłady, wystawy, koncerty, rozmowy, dyskusje, pokazy polskich filmów, foto-prezentacje ze spotkań partnerskich w Olkuszu oraz podróży studyjnych ukazujących polskie regiony. Günter Pabst redaguje także coroczny biuletyn Neues aus der STaedtepartnerschaften (Nowości z miast partnerskich), a w 2014 roku otrzymał Honorowe Wyróżnienie Powiatu Main Taunus za projekt Polski Kalejdoskop w obszarze „Międzynarodowe Spotkania”.

Koło Partnerskiej Współpracy (AK Staedtepartnerschaft Schwalbach – Olkusz) od 2014 roku jest również członkiem Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich. Podczas corocznych kongresów Günter Pabst przedstawia tam i promuje to, co dzieje się w partnerskiej współpracy Olkusza i Schwalbach. Efektem współpracy naszych miast było również wsparcie finansowe udzielone przez Przyjaciół ze Schwalbach dla mieszkańców Olkusza m.in. na prace przy pomnikach na starym cmentarzu w kwocie 2008 roku w kwocie 1 000 euro, wsparcie kosztów renowacji organów Hansa Hummla na przełomie 2018 i 2019 roku w kwocie 3 400 euro czy akcję Pomóżmy Michałkowi na przełomie 2016 i 2017 roku w kwocie 4 600 euro.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.