Grzegorz Tomsia Prezesem PSL w powiecie olkuskim

W Olkuszu odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, połączony z wyborami do Prezydium Zarządu Powiatowego tego ugrupowania. Jego Prezesem jednogłośnie został wybrany Grzegorz Tomsia, który będzie również pełnił funkcję Przewodniczącego Koalicji Polskiej w powiecie olkuskim.

Grzegorz Tomsia jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Szkoły Menedżerów Środowiska przy Ministerstwie Ochrony Środowiska. Na co dzień zasiada w Radzie Miejskiej w Olkuszu, gdzie mandat sprawuje już jedenasty rok. W tym czasie przez krótki czas był jej Przewodniczącym, a od dwóch kadencji sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego. W minionych wyborach samorządowych kandydował ponadto na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, kładąc szczególny nacisk na budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia społecznego.

W trakcie mojej kadencji chciałbym zająć się przede wszystkim działaniami na rzecz usprawnienia połączeń komunikacyjnych z Olkusza do gmin Wolbrom i Trzyciąż, budowy niedokończonych obwodnic drogowych w Olkuszu i Wolbromiu czy podejmowania inicjatyw proekologicznych, takich jak uruchomienie programów dopłat finansowych na rzecz zalesiania nieużytków rolnych w powiecie olkuskim oraz gminnych programów dla właścicieli domów i obiektów chcących zagospodarować wody deszczowe. Zdaję sobie sprawę, że do tego potrzebnych będzie nam wiele rąk do pracy, dlatego zadbam również o wzmocnienie struktur PSL-u i całej Koalicji Polskiej w gminach Wolbrom, Bukowno oraz Bolesław – mówi nam Grzegorz Tomsia.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.