Finisz prac na zamku w Rabsztynie

Prace w zamku w Rabsztynie zbliżają się już ku końcowi. Przypominamy, że w pałacowym przyziemiu powstaje pawilon do obsługi ruchu turystycznego, a tereny wewnątrz zamkowych murów zostają zagospodarowane na nowo. Wartość inwestycji wynosi 3 114 883,65 zł, z czego aż 1 709 387,32 stanowi uzyskane przez Gminę Olkusz unijne dofinansowanie.

Podejmowane przez nas działania mają na celu ochronę tego cennego zabytku oraz dostosowanie ruin zamku do potrzeb turystów, tak, aby mogli oni w komfortowych i przyjaznych warunkach dotknąć historii. Widzimy także rosnącą popularność zamku oraz ciekawych wydarzeń, jakie się tam odbywają, dlatego chcemy, by obiekt spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i turystów. Jestem głęboko przekonany, że już niedługo nasza warownia stanie się jeszcze ciekawszym punktem na Szlaku Orlich Gniazd – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Obecnie dobiegają końca prace przy budowie podziemnego pawilonu w odgruzowanych pomieszczeniach komór przyziemia renesansowego pałacu. Przypominamy, że zostaną tam zlokalizowane obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego, takie jak informacja turystyczna i kasa biletowa czy węzeł sanitarny z toaletami i kawiarnia dla zwiedzających. Utworzona w podziemiach sala wielofunkcyjna da z kolei możliwość np. realizacji projekcji multimedialnych.

Jednocześnie trwają prace nad wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, grzewczej i elektrycznej. Prowadzone są także prace związane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzek, tynków i podwieszanych sufitów. Warto podkreślić, że część zamku zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, gdyż m.in. usunięte zostaną progi, co umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich na dziedziniec zamku dolnego. Jedna z toalet w podziemnym pawilonie również będzie przystosowana właśnie dla osób niepełnosprawnych.

Na finiszu znajdują się już także prace związane z zagospodarowaniem terenu wewnątrz zamku. Zostały bowiem wykonane stalowe schody zewnętrzne we wschodnim skrzydle pałacu, które mają pełnić funkcję wyjścia ewakuacyjnego, a przy wschodniej ścianie pałacu powstał trójkątny stalowy taras, wsparty na istniejących ścianach. Co warto podkreślić, na dziedzińcu znajdzie się miejsce na ustawienie niewielkiej modułowej sceny, na której będą organizowane koncerty oraz spektakle.

To nie wszystko, gdyż dobiegają również końca główne prace związane z wykonaniem stalowych schodów łączących poziom patio i taras nad pawilonem oraz nad ukształtowaniem terenu. Na dziedzińcu powstała już strefa rekreacyjna i trawiaste tarasy, a jeszcze latem zakończono prace przy konserwacji zewnętrznej i wewnętrznej strony murów. Konieczne było bowiem czyszczenie muru, uzupełnianie brakujących elementów, spoinowanie, a następnie impregnacja. Wcześniej w podobny sposób poddano konserwacji północną i wschodnią ścianę zamku.

Warto również dodać, że przed kilkoma dniami pod zamkiem realizowano nagrania do filmu promującego turystykę rowerową w naszym kraju, a na olkuską warownię można także głosować w internetowym plebiscycie „Turystyczna Lista Przebojów” organizowanym przez radiową „Jedynkę”.

źródło: umig.olkusz.pl

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *