Duże zmiany w dyżurach aptek!

Koniec z comiesięcznymi harmonogramami dyżurów aptek: wraz z nowym rokiem w życie weszły nowe przepisy znoszące obowiązek pełnienia całonocnych dyżurów przez poszczególne apteki na terenie powiatu. Zmiana jest efektem przeprowadzonej w połowie 2023 roku nowelizacji ustawa prawo farmaceutyczne.

Wraz z początkiem 2024 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwana potocznie ustawą refundacyjną. Akt ten, uchwalony jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu RP, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, zmienia zasady, na jakich apteki pełniły nocne dyżury. Do tej pory dyżur w nocy i w święta był dla apteki go pełniącej przymusowy i nieodpłatny: w mniejszych miejscowościach wyznaczano zazwyczaj jedną aptekę, która pełniła dyżur nocny i świąteczny przez określony czas, a następnie wyznaczana była kolejna.

Pacjenci w pilnej potrzebie mogli także skorzystać z harmonogramów dyżurów aptek informujących o tym, która apteka w danym czasie ma dyżur: takie harmonogramy były publikowane m.in. na naszej stronie internetowej: w kryzysowej sytuacji mieszkańcy mogli wykupić leki o każdej porze dnia i nocy, ponieważ dyżurująca apteka musiała być czynna całodobowo. Nocna wizyta w takiej placówce wiązała się jednak z dodatkowymi kosztami, ponieważ apteka pobierała tzw. opłatę nocną, która od lat była niezmienna i wynosiła 3,20 złote. Teraz opłata ta znika.

Od początku tego roku dyżury nocne i świąteczne są bowiem dobrowolne i płatne z budżetu NFZ: za pracę w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy farmaceuci otrzymują wynagrodzenie „w kwocie stanowiącej równowartość 3,5 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w przeliczeniu na 1 godzinę faktycznie przeprowadzonego dyżuru” – czytamy w nowelizacji ustawy. Od stycznia kwota ta wynosi 148,47 złotych brutto. W przepisach jest jednak pewien „haczyk”, gdyż obecnie „dyżur nocny” jest dyżurem apteki ogólnodostępnej, który trwa bez przerwy przez kolejne 2 godziny, w godzinach od 19:00 do 23:00, z kolei dyżury w dni wolne od pracy (niedziele i święta ustawowo wolne od pracy) dyżur ma trwać bez przerwy przez kolejne 4 godziny zegarowe w przedziale czasowym między godzinami 10:00 a 18:00. Za dyżury w innych godzinach, lub przekraczające opisany wymiar czasu, Narodowy Fundusz Zdrowia już więc nie zapłaci.

Zgodnie z obwiązującymi obecnie przepisami, apteki ogólnodostępne mają obowiązek przekazać harmonogram swojej pracy do władz powiatu do 30 września roku poprzedzającego rok dyżurów. Nowelizacja ustawy przekazała na dodatek kompetencje do podejmowania uchwał w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów na rzecz zarządu powiatu (do tej pory była to właściwość organu stanowiącego powiatu, czyli rady powiatu). Jak więc wygląda sytuacja w naszej okolicy? Do pełnienia dyżurów na terenie powiatu olkuskiego w 2024 roku Zarząd Powiatu w Olkuszu wyznaczył aptekę mieszczącą się przy Alei 1000-lecia 17 w Olkuszu. Dyżury będą przez nią pełnione w godzinach:

  • w porze nocnej od poniedziałku do piątku: 21:00 – 23:00,
  • w porze nocnej w soboty: 19:00 – 21:00.

fot. pixabay.com

Avatar photo

Redakcja