Donald Tusk nowym Premierem RP: jak głosowali posłowie związani z ziemią olkuską?

Dziś pierwszy dzień rządów koalicji Koalicja Obywatelska-Trzecia Droga-Lewica. Jak w sprawie wyboru Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów głosowali posłowie związani z ziemią olkuską?

Łukasz Kmita i Jacek Osuch z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zagłosowali przeciwko wnioskowi w sprawie wyboru Donalda Tuska na Prezesa Rady Ministrów Prezesa Rady Ministrów, a Agnieszka Ścigaj nie wzięła udziału w głosowaniu. Ireneusz Raś z Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga zagłosował natomiast za.

O godzinie 10:00 obrady wznowi Sejm RP: nowy Premier RP wygłosi swoje exposè oraz złoży wniosek o wybór przedstawionego przez niego składu Rady Ministrów.

Avatar photo

Redakcja