Dofinansowania na remont dróg w Gminie Klucze

Wśród zadań, które otrzymały wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. znalazła się przebudowa drogi gminnej w Rodakach wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz wieloletnia, rozpoczęta w ubiegłym roku inwestycja przebudowy dwóch odcinków drogi powiatowej w Rodakach, Ryczówku i Kwaśniowie Górnym.

Łączny koszt pierwszego ze wspomnianych zadań, czyli „Przebudowy drogi gminnej Nr 120147K w miejscowości Rodaki w Gminie Klucze wraz z budową oświetlenia ulicznego”, wyniesie 841 372 złote, z czego 588 960 złotych pokryje uzyskane przez władze Gminy Klucze dofinansowanie.

W ramach projektu zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej o długości 330 metrów na ulicy Sosnowej w Rodakach. Kolejnym zadaniem, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest obecnie realizowana przez powiat olkuski przy wsparciu Gminy Klucze, przebudowa drogi powiatowej w Rodakach, Ryczówku i Kwaśniowie Górnym. Dzięki przyznanym środkom, uda się zmodernizować prawie 6 kilometrów dróg na terenie naszej gminy – komentuje Wójt Gminy Klucze Norbert Bień.

Zadanie związane z przebudową drogi powiatowej nr 1100K w Rodakach, Ryczówku i Kwaśniowie Górnym jest projektem wieloletnim, dofinansowanym z RFRD w latach 2020-2022. Wartość projektu to 7 714 294 złote, a kwota tegorocznego dofinansowania to 3 396 359 złotych.

źródło: Urząd Gminy Klucze

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.