Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik z wotum zaufania i absolutorium

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, radni zdecydowali o udzieleniu gospodarzowi Srebrnego Miasta wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za 2021 rok. Mimo pandemii koronawirusa, w trakcie ostatnich 12 miesięcy w Gminie Olkusz oddano bowiem do użytku wiele inwestycji.

Katalog realizowanych w ubiegłym roku zadań jest bardzo szeroki i obejmuje swoim zakresem zarówno miejskie osiedla, jak i nasze sołectwa. Wydatki majątkowe wyniosły blisko 23 miliony złotych – podkreślał przed głosowaniem w sprawie absolutorium Roman Piaśnik.

Od czterech lat, w myśl art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, na tzw sesjach absolutoryjnych przedstawiany jest raport o stanie gminy za ubiegły rok. Nie inaczej było w Olkuszu, gdzie głosowanie nad wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika poprzedziła debata o stanie naszego samorządu. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych: 20 z nich było „za”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przed głosowaniem nad absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Olkusz za rok 2021, gospodarz Srebrnego Miasta przybliżył natomiast najważniejsze wyzwania, z jakimi w ubiegłym roku mierzyły się władze naszego miasta.

Wymaga od nas wiele pracy i umiejętności, by spiąć budżet na inwestycje obarczony dodatkowymi obciążeniami w postaci rosnących cen energii czy materiałów budowlanych. Wiedzą Państwo jednak, że potrafię być twardym negocjatorem, zwłaszcza gdy chodzi o troskę o finanse publiczne. W zeszłym roku udało nam się ograniczyć zadłużenie o wartość wyższą, niż początkowo planowana, gdyż spłata długu wyniosła 9 milionów złotych, zamiast założonych 5 milionów – uzasadniał Roman Piaśnik

Burmistrz przypomniał również najważniejsze inwestycje 2021 roku, takie jak budowa przedszkola w Osieku, rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie, budowa budynku zaplecza sportowego z trybunami i budynku zaplecza sędziowskiego wraz z drogą wewnętrzną dojazdową i parkingami, modernizacja kompleksu basenowego na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego „Czarna Góra” w Olkuszu, przebudowa ulic Przemysłowej, Orzeszkowej, Słowackiego i Nullo czy rozbudowę budynku remizy OSP w Gorenicach. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz wzięło udział 20 radnych: wszyscy zagłosowali „za”.

Dziękuję wszystkim, którzy przez cały 2021 rok ciężko pracowali nad realizacją budżetu: radnym, kierownictwu, naczelnikom i pracownikom Urzędu, a także dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium, podobnie jak w sprawie wotum zaufania, jest wyrazem uznania dla nas wszystkich, za który raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję – podsumował burmistrz Olkusza.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja