Budżet Obywatelski Olkusza 2024 rozstrzygnięty!

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza, wprowadzonego w 2014 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika: mieszkańcy, w głosowaniu trwającym blisko dwa tygodnie, wybrali projekty, które będą realizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Budżet Obywatelski to inicjatywa, której patronuję od samego początku i mam poczucie, że jest ona bardzo ważna również dla naszych mieszkańców. Serdecznie gratuluję autorom zwycięskich zadań, które za chwile zostaną zaprezentowane. Wybierali nasi mieszkańcy, którym bardzo dziękuję za to, że tak chętnie co roku angażują się w budżet obywatelski. – mówił gospodarz Srebrnego Miasta.

Ogłoszenie wyników

Oficjalne ogłoszenie wyników było jednocześnie okazją do krótkiej prezentacji zadań, które uzyskały największe społeczne poparcie. Wyniki głosowania stopniowo przedstawiali naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Jacek Imielski oraz kierownik Biura Promocji i Informacji Publicznej Michał Latos. W edycji na 2024 rok projekty w Budżecie Obywatelskim Olkusza zostały podzielone na trzy pule środków: o wartości do 5 tysięcy złotych, do 25 tysięcy złotych oraz do 50 tysięcy złotych. W efekcie głosowania Mieszkańców, do realizacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wybrano następujące zadania:

W puli do 5 tys. złotych:

 • Osiedle Słowiki – Dzień Smerfa
 • Warsztaty kulinarno-artystyczne z konkursami i nagrodami dla mieszkańców Gorenic
 • Tańczyć każdy może
 • Pakiet animacji dla dzieci
 • Majówki czar – zwyczaje, tradycje i obrzędy
 • Międzyszkolny Charytatywny Konkurs ” Mam Talent- Pomoc przez Pasję”
 • Zajęcia taneczne dla dzieci
 • Zadole przyjazne dla dzieci – karuzela na placu zabaw
 • Festyn Wielkanocny w Dolince
 • Festyn Rodzinny Powitanie Lata
 • Kulturalny Olkusz – spotkania autorskie dla dorosłych w olkuskiej Bibliotece
 • Zakup materiałów do oświetlenia płyty boiska w Osieku
 • Integracja na wesoło
 • Zakup i montaż urządzeń do zabaw dla dzieci, doposażenia placu zabaw w Wiśliczce
 • Relaks pod gołym niebem
Ogłoszenie wyników

W puli do 25 tys. złotych:

 • Modernizacja łazienek w remizie OSP Kosmolów
 • Siłownia zewnętrzna w Niesułowicach
 • Modernizacja (doposażenie) placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Witeradowie
 • Remont klatki schodowej w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie
 • Szkoła bez barier-wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu Nr 1
 • Prace przygotowawcze i wykończeniowe do wymiany nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu
 • Wykonanie chodnika z kostki brukowej na terenie Przedszkola Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Olkuszu
 • Osiedle Słowiki – ogrodzenie boiska do koszykówki
 • Szafeczki dla 7-ki. Nowa szatnia w Przedszkolu Nr 7
Ogłoszenie wyników

W puli do 50 tys. złotych:

 • Rozbudowa budynku remizy OSP w Osieku etap VI
 • Dostępna i bezpieczna Szkoła (Szkoła Podstawowa w Zawadzie)
 • Modernizacja ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego (Zimnodół)
 • Zakup umundurowania i sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuradzie
 • Pozyskiwanie terenów pod drogi publiczne w miejscowości Zederman
 • Wyposażenie użytkowe remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach
 • Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu
 • Klimatyzacja w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Marcina Bylicy w Olkuszu
Ogłoszenie wyników

W kolejnej już edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza oddano łącznie 11 324 ważnych głosów: większość mieszkańców wybrała tradycyjną, czyli papierową metodę głosowania (7 535 głosów). Kolejny raz z rzędu chętniej głosowały kobiety (6 176 głosów). Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie internetowej https://olkusz.budzet-obywatelski.org/wyniki.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja