Budżet Miasta i Gminy Olkusz na rok 2024 rok uchwalony: ogromne pieniądze na inwestycje!

Na ostatniej już w tym roku sesji Rady Miejskiej w Olkuszu przyjęty został budżet Miasta Gminy Olkusz na 2024 rok: szczególną uwagę zwraca wysokość zaplanowanych w nadchodzącym roku wydatków inwestycyjnych, których wartość wynosi aż 62,5 milionów złotych! Jakie dokładnie zadania zaplanowano na nadchodzące 12 miesięcy?

Kolejnych kilkadziesiąt milionów mamy dodatkowo zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Oczywiście pozostawiamy także, nieobowiązkowe samorządów, Budżet Obywatelski oraz fundusze sołeckie i osiedlowe. Przed nami kolejny rok: trudny, pełen niepewności, ale także nadziei na to, że decyzje rządu w wielu ważnych dla nas kwestiach pozwolą nam pracować na miarę naszych możliwości. Liczę również na dobrą współpracę z państwem radnymi, że nadchodzący rok wyborczy nie przysłoni nam jednego najważniejszego celu, czyli dobra naszych mieszkańców. – mówił podczas obrad Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Wśród zaplanowanych na 2024 rok wydatków znalazły się m.in.:

  • dalsza modernizacja sieci dróg gminnych, realizowana w ramach programu Polski Ład, takich jak ulicy E. Orzeszkowej, Kolberga, Dąbrowskiego, Gwarków, Pomorskiej, Stary Olkusz, Armii Krajowej, Rabsztyńskiej, Sikorka, Leśnej w Osieku, Akacjowej w Żuradzie, czy drogi w Olewinie;
  • budowa ul. Zielonej w Olkuszu;
  • budowa ulic Uroczej i Słonecznej z odwodnieniem;
  • przebudowa kolejnego odcinka ul. Kpt. Hardego w Olkuszu;
  • dotacje dla Powiatu Olkuskiego: pierwsza na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1092K, a druga na przebudowę tej drogi w miejscowości Bogucin Mały;
  • kontynuacja rozpoczętych w Parku Czarna Góra inwestycji: budowy obiektu wielofunkcyjnego oraz tężni solankowej, a także modernizacja krytego basenu przy Szkole Podstawowej Nr 2;
  • wykonanie projektów na kolejne inwestycje, jak np. przebudowę ulicy Kocjana, Kolejowej, Skłodowskiej, czy budowy układu drogowego w obrębie Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
  • w 2024 roku rozpocznie się też realizacja kolejnych zadań w ramach Polskiego Ładu, w tym projektu poprawy efektywności energetycznej infrastruktury społeczno-edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Olkusz, rewitalizacji budynku pod zegarem, czy dalsza rozbudowa zamku w Rabsztynie.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja