Budżet Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021 przyjęty

15 grudnia na sesji Rady Miejskiej w Olkuszu przyjęto uchwałę budżetową Gminy Olkusz na rok 2021. Mimo kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, znalazły się w niej środki na przeprowadzenie wielu inwestycji. Za jego przyjęciem zagłosowali wszyscy radni, za wyjątkiem radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz radnej Małgorzaty Postołek z Odnowy-Kontynuacji. Radni przegłosowali ponadto rezolucję w sprawie budowy estakady na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 94 z ulicą Rabsztyńską i ulicą Kościuszki.

Przyszłoroczny budżet ustalamy w bardzo niepewnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazał również uwagę na niską nadwyżkę operacyjną roku 2021, co oznacza, że Gmina Olkusz generuje zbyt niskie dochody w stosunku do wydatków. Dążąc do ich zrównoważenia, konieczne były korekty w wydatkach urzędu i jednostek organizacyjnych, a także zmiana stawek podatku od nieruchomości. Były to trudne i niepopularne decyzje, ale dzięki nim unikniemy konieczności zaciągania nowych zobowiązań finansowych oraz wydłużania okresu spłaty dotychczasowych. Przed nami  rok pełen wyzwań i niepewności, ale jestem przekonany, ze dzięki dobrej współpracy zrealizujemy szereg inicjatyw sprzyjających rozwojowi naszej gminy – uzasadniał Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

W Budżecie Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021 znalazły się środki m.in. na:

• Budowę budynku zaplecza sportowego z trybunami w Parku „Czarna Góra” za 3 miliony złotych
• Rewitalizację Kwartału Królewskiego z multimedialną trasą turystyczną w podziemiach za ponad 2 miliony 800 tysięcy złotych
• Realizację programu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, zwiększającego wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Olkusz za ponad 1 milion 700 tysięcy złotych
• Rozbudowę budynku remizy OSP w Gorenicach za 1 milion 300 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Słowackiego za ponad 1 milion złotych
• Utworzenie pętli rowerowych i infrastruktury turystycznej za niemal 940 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Nullo za 800 tysięcy złotych
• Budowę łącznika między ulicą Króla Kazimierza Wielkiego a ulicą Świętokrzyską za 410 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Kapitana Hardego za 400 tysięcy złotych
• Zagospodarowanie zamku w Rabsztynie za ponad 300 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Strzelców Olkuskich za 300 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Leśnej za 250 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Orzeszkowej za 200 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Batalionów Chłopskich za 200 tysięcy złotych
• Przebudowę  ulicy Jasnej za 200 tysięcy złotych
• Przebudowę ulicy Sosnowej za 200 tysięcy złotych
• Budowę monitoringu miejskiego za 200 tysięcy złotych
• Modernizację sanitariatów w Przedszkolu Nr 10 za 160 tysięcy złotych
• Przebudowę drogi w Braciejówce za 150 tysięcy złotych
• Rozbudowę boiska w Sienicznie za niemal 100 tysięcy złotych

Władze miasta nie rezygnują ponadto z funduszu sołeckiego, zamierzają wykonać przesunięte zadania z budżetu obywatelskiego, a także przekazać dotację w wysokości 200 tysięcy złotych dla Powiatu Olkuskiego na przebudowę ulicy Długiej w Olkuszu (jest to droga powiatowa). Głosowanie nad przyjęciem budżetu poprzedziła dyskusja, w trakcie której radny Łukasz Piątek zaproponował, by gmina próbowała ograniczać swoje koszty w dziedzinie energii elektrycznej za pomocą m.in. instalacji fotowoltaicznych: „Od zwiększania efektywności elektrycznej nie ma odwrotu, gdyż koszty będą ciągle rosły. Inwestycja w fotowoltaikę, w przeciwieństwie do innych inwestycji realizowanych przez gminę, daje realne możliwości osiągnięcia dodatnich przepływów pieniężnych. Taka inicjatywa, bez dodatkowych środków wsparcia, zwraca się od 6 do 7 lat, a w przypadku pozyskania środków zewnętrznych, okres ten może się skrócić nawet o połowę. Ograniczając koszty związane z energią elektryczną, uwolnimy środki na inne, bardzo potrzebne inwestycje, pozostawiając naszym następcom lepsze finanse” – argumentował radny.

Wypowiedź Łukasza Piątka spotkała się jednak z odpowiedzią ze strony radnego Grzegorza Tomsi: „Urząd Regulacji Energetycznej, w porozumieniu z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Klimatu, zaakceptował podwyżki cen prądu na przyszły rok. Wyniosą one około 15%, co oznacza, że każde gospodarstwo zapłaci w przyszłym roku o około 150, 200 złotych więcej. Chciałbym się zwrócić do radnego Łukasza Piątka, który reprezentuje klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, by nie kierował swoich wypowiedzi w tym zakresie do rady miejskiej, tylko właśnie do wspomnianych ministerstw, pod które podlegają wszystkie spółki energetyczne. Dlaczego akurat teraz, kiedy zaakceptowaliście podwyżki prądu, pojawiła się nowa opłata od odnawialnych źródeł energii? Oprócz tego istnieje przecież także opłata mocowa, opłata dystrybucyjna zmienna, opłata dystrybucyjna stała, opłata przejściowa czy opłata abonamentowa. Generalnie ma Pan rację mówiąc o potrzebie inwestowania w odnawialne źródła energii, ale kieruje Pan swoją wypowiedź pod niewłaściwy adres” – przekonywał radny.

Finalnie za przyjęciem Budżetu Miasta i Gminy Olkusz na rok 2021 zagłosowali wszyscy radni klubu Bezpartyjni dla Gminy Olkusz (Apolinary Ćwięczek, Jarosław Gałka, Henryk Gamrat i Jerzy Kwaśniewski), wszyscy radni klubu Porozumienie Olkuskie (Wacław Chłosta, Jan Kucharzyk i Grzegorz Tomsia), wszyscy radni klubu Wspólnie dla Olkusza (Jolanta Gręda, Katarzyna Kamionka, Ewa Kiełtyka i Wojciech Ozdoba) oraz dwóch radnych klubu Odnowa-Kontynuacja (Arkadiusz Królewicz i Sebastian Tomsia). Od głosu wstrzymali się natomiast wszyscy radni klubu Prawo i Sprawiedliwość (Maria Beszterdo, Józef Filas, Przemysław Kwiatkowski, Wojciech Panek, Łukasz Piątek, Zbigniew Stach i Edwarda Wolska) oraz jedna radna klubu Odnowa-Kontynuacja (Małgorzata Postołek).

Warto również wspomnieć, że poparcie wszystkich 21 Radnych Rady Miejskiej w Olkuszu uzyskała rezolucja autorstwa radnych Odnowy-Kontynuacji, w sprawie budowy estakady na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 94 z ulicą Rabsztyńską i ulicą Kościuszki. W jej treści przeczytać możemy: „Mając na uwadze zrównoważony rozwój Gminy Olkusz, gmin powiatu olkuskiego oraz całego obszaru tej części Małopolski, jak również z uwagi na poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego związane z dużym natężeniem ruchu kołowego na Drodze Krajowej nr 94 (alternatywy połączenia autostradowego Katowice-Kraków oraz Katowice-Kielce), Rada Miejska Olkuszu, w imieniu społeczności lokalnej, wszystkich jego mieszkańców – jako priorytetową inwestycję uznaje budowę estakady na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 94 z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki.

Natężenie ruchu pojazdów samochodowych na rzeczonej drodze powoduje nadmierne przekroczenie hałasu komunikacyjnego, natomiast emisja spalin zanieczyszcza powietrze zwiększając tym samym ryzyko zachorowań mieszkańców. W chwili obecnej brak realizacji tej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Gminy negatywnie wpływa na drożność komunikacji, hamuje jego możliwości rozwojowe, kompletnie ogranicza zainteresowanie inwestycyjne w gminie. Rada Miejska w Olkuszu jako sprawę priorytetową uznaje potrzebę modernizacji skrzyżowania Drogi Krajowej nr 94 z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki”.

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *