5 milionów złotych na drogi i chodniki w Olkuszu!

Na blisko 5 milionów złotych opiewają szacunkowe koszty rozpoczętych niedawno inwestycji drogowych na terenie Olkusza. Obejmują one zarówno remonty ulic, jak i budowę chodników, czy też tworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych. Warto wspomnieć, że na większość z prowadzonych prac władze miasta skutecznie pozyskały dofinansowania.

Inwestycje w infrastrukturę drogową są inwestycjami również w nasze bezpieczeństwo, dlatego tym bardziej cieszę się, że już imponującą liczbę zrealizowanych przez nas w tym roku zadań wydłużamy o kolejne pozycje. Szczególnie ważny jest także fakt, że składane przez nas wnioski o dofinansowanie zyskują akceptację, dzięki czemu stać nas na rozpoczynanie kolejnych prac. Oczywiście, każdy remont wiąże się z pewnymi utrudnieniami w ruchu, jednak wiem, że mieszkańcy wykażą się w tym zakresie zrozumieniem, a po zakończeniu prac będą cieszyć się zupełnie innym komfortem życia – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Najbardziej kosztowną inwestycją jest ostatni etap przebudowy ulicy Przemysłowej, w ramach którego przewidziano odwodnienie terenu przez budowę nowej kanalizacji, a także wykonanie nowej jezdni, chodnika, miejsc postojowych oraz oświetlenia. Prace remontowe, które powinny zakończyć się jesienią przyszłego roku, opiewają na kwotę 2,4 miliona złotych.

W przypadku przebudowy ulicy Orzeszkowej w Olkuszu również największa część prac dotyczyć będzie budowy odwodnienia. Wykonana zostanie także ponadto nowa jezdnia, chodnik oraz miejsca postojowe. Zakończenie inwestycji mającej na celu usprawnienie komunikacji na Osiedlu Młodych także zaplanowane jest na jesień 2022 roku, a jej koszt wyniesie niemal 1,1 miliona złotych.

Jeszcze w tym roku wykonane zostaną natomiast prace związane z realizacją pierwszego etapu przebudowy ulicy Kpt. Hardego, polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni, chodnika i miejsc postojowych na placu przed Szkołą Podstawową Nr 3 oraz przebudowie kanalizacji i sieci elektroenergetycznej. Wartość tego zadania wynosi 421 tysięcy złotych.

Także jeszcze w 2021 roku zakończą się również remonty części ulic Tuwima oraz Batalionów Chłopskich: przewidziane w tych miejscach prace obejmują wykonanie nowej podbudowy, jezdni, parkingów oraz chodników za kwotę ponad 450 tysięcy złotych.

Na dodatek, przed końcem końca przebudowaną ulicą Zagaje w Olewinie będą mogli dojeżdzać pracownicy tamtejzych zakładów. Na odcinku położonym na gminnych działkach położona zostanie bowiem nowa nawierzchnia oraz utworzone zostaną pobocza. Wykonawca opisywanych prac wycenił je na 200 tysięcy złotych.

Również jeszcze w tym roku zakończą się prace związane z budową bezpiecznych przejść dla pieszych w Rabsztynie oraz w rejonie skrzyżowania tzw „drogi chrzanowskiej” z ulicą Kamyk: oprócz nowego oznakowania, przewidziano także budowę oświetlenia oraz chodników prowadzących do przejść za kwotę blisko 290 tysięcy złotych. Warto dodać, że w niedalekiej przyszłości podobne przejścia powstaną też na wiadukcie przy ulicy 29 Listopada, obok schodów prowadzących do Parku „Czarna Góra” oraz w pobliżu połączenia ulicy Pakuska z ulicą Witosa. Postepowania przetargowe na te iwestycje powinny bowiem zostać rozstrzygnięte jeszcze w tym miesiącu. Ostatnie zadanie dotyczy natomiast budowy nowego chodnika z przejściem dla pieszych przy ulicy Witosa o wartości 27 tysięcy złotych.

Nie są to oczywiście wszystkie inwestycje drogowe, które rozpoczęliśmy w ostatnim czasie, co pokazuje skalę podejmowanych przez nas przedsięwzięć. Trwa bowiem obecnie chociażby budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Kocjana oraz parkingu pod wiaduktem. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy ponadto kilka mniejszych inwestycji, takich jak przebudowa ulicy Gęsiej czy budowa łącznika między ulicami Piłsudskiego i Dworską. Nie zapominamy również o budowie zupełnie nowych obiektów, czyli trybuny na stadionie na „Czarnej Górze”, a także przedszkoli w Osieku i Zedermanie. Najbliższe miesiące będą zatem bardzo intensywne – podsumowuje gospodarz Srebrnego Miasta.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.