41-latek z powiatu olkuskiego trzymał w swoim mieszkaniu pająki zagrożone wyginięciem

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu oraz pracownicy Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Olkuszu pojawili się w jednym z mieszkań w powiecie olkuskim, gdzie41-latek trzymał kilkanaście sztuk pająków znajdujących się w wykazie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. Mężczyźnie może grozić do nawet 5 lat więzienia.

Mężczyzna posiadał w swoim mieszkaniu 13 sztuk różnych gatunków pająków: pajęczaki znajdowały się w terrariach oraz zamkniętych plastikowych pojemnikach, a więc były odpowiednio zabezpieczone. Ich właściciel nie posiadał jednak żadnych dokumentów dotyczących pochodzenia i legalności ich nabycia, ani ich obowiązkowej rejestracji w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, czego wymaga art. 64 ustawy o ochronie zwierząt.

Obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu prowadzone jest dochodzenie o czyn z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2024 roku o ochronie przyrody: zgodnie z jego treścią, „Kto wbrew zakazom, o których mowa w art. 73 ust. 1 [zakaz posiadania, sprowadzania i obrotu zwierzętami gatunków niebezpiecznych – przyp. red.], posiada i przetrzymuje lub sprowadza z zagranicy żywe zwierzęta gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi, lub je sprzedaje, wymienia, wynajmuje, udziela z nich darowizny lub użycza je podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja