40 tysięcy złotych świetlice wiejskie w Braciejówce i Zawadzie

Gmina Olkusz pozyskała dotację w wysokości 40 000,00 złotych na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w Braciejówce i Zawadzie: środki zostały przyznane przez Województwo Małopolskie w ramach zadania „Małopolskie świetlice wiejskie 2024”.

Świetlice wiejskie służą lokalnej społeczności. Są miejscem spotkań i ciekawych wydarzeń kulturalnych. Jestem przekonany, że taka działalność sprzyja integrowaniu Mieszkańców. To w świetlicach odbywają się zebrania wiejskie, dlatego podejmujemy szereg działań mających na celu podniesie ich komfortu. – mówi burmistrz Roman Piaśnik

Dzięki dotacji pozyskanej przez Gminę Olkusz, do świetlic zostanie zakupione wyposażenie, które będzie służyło mieszkańcom. Planowany jest m.in. zakup sprzętu RTV i AGD, akcesoriów kuchennych, a także zestawów gier i zabaw zręcznościowych do kącika zabaw dla dzieci. Świetlice stanowią swoiste centra kulturalne integrujące mieszkańców wsi. Odbywają się tu imprezy kulturalno-sportowe, festyny, pikniki i inne ciekawe wydarzenia. Świetlice są także miejscami spotkań lokalnej społeczności i stowarzyszeń, jakie działają w obu miejscowościach.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach w zarówno w Braciejówce, jak i Zawadzie, staraniem władz miasta, zrealizowano szereg inwestycji podnoszących standard życia mieszkańców:

  • W ciągu mijającej kadencji władze miasta przeznaczyły bowiem 688 500 złotych na budowę terenu sportowo-rekreacyjnego w Braciejówce, za kolejne 549 262 złotych z Budżetu Miasta i Gminy Olkusz udało się wykonać modernizacje remizy OSP Braciejówka, a 485 550 złotych przeznaczono na budowę i remonty dróg na terenie tego sołectwa.
  • Z kolei w przypadku Zawady największymi inwestycjami Gminy Olkusz podczas mijającej kadencji była modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej, która kosztowała 117 838 złotych. Na przebudowy dróg na terenie tego sołectwa z budżetu gminnego przeznaczono natomiast 151 088 złotych, a na budowę placu zabaw 34 197 złotych.

Łącznie na inwestycje w sołectwach w ciągu mijającej kadencji władze Gminy Olkusz przeznaczyły blisko 33 mln złotych.

Avatar photo

Redakcja