Milionowe inwestycje w edukację w Gminie Olkusz

Blisko 3 miliony złotych wyniosły w ostatnich miesiącach wydatki na remonty w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olkusz. Prace zostały wykonane w ponad 20 jednostkach, znacznie poprawiając komfort uczniów, którzy niedawno rozpoczęli nowy rok szkolny i sami najlepiej przekonują się, jak wiele zmienia się w ich najbliższym otoczeniu.

Koniec wakacji i początek roku szkolnego to dobry czas, by podsumować inwestycje, które zrealizowaliśmy w ostatnim czasie w naszych szkołach i przedszkolach. Wiele z nich wykonaliśmy w minione wakacje, choć część prowadziliśmy jeszcze w czasie roku szkolnego 2020/2021. Mocno zabiegam o to, by najmłodsi mieszkańcy naszej gminy zdobywali wiedzę w jak najlepszych warunkach – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Duża część wykonanych robót polegała na odświeżeniu sal lekcyjnych lub gimnastycznych, drobnych remontach czy naprawach. Są to inwestycje wykonywane niemal w każdej jednostce według bieżących potrzeb. Były jednak również większe inwestycje, takie jak:

  • W Przedszkolu Nr 8 w Olkuszu wykonano pełną termomodernizację budynku, wraz z remontami pomieszczeń i zagospodarowaniem otoczenia. Wartość prac przekroczyła 1,2 miliona złotych
  • Nowy parking o wartości blisko 150 tysięcy złotych zyskał basen przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Integracyjnym Nr 1 w Olkuszu
  • W Szkole Podstawowej Nr 1 w Olkuszu za ponad 143 tysiące złotych powstało m.in. nowe zaplecze parkingowe z chodnikiem oraz ogrodzenie z bramą wjazdową
  • Od kilku miesięcy uczniowie mogą korzystać z wyremontowanej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu. Koszt tej inwestycji wyniósł 135 tysięcy złotych
  • W Przedszkolu Nr 10 w Olkuszu wykonano remonty dwóch łazienek dla dzieci za około 135 tysięcy złotych
  • Przy szkole w Sienicznie powstało nowe boisko o wartości prawie 84 tysięcy złotych
  • W Zawadzie wykonany został kolejny etap prac modernizacyjnych, tym razem polegających m.in. na remoncie pomieszczenia pielęgniarki, łazienki, klatki schodowej, czy instalacji sanitarnej na piętrze. Wartość prac sięgnęła niemal 65 tysięcy złotych
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Olkuszu zyskał nową pracownię terminalową, która kosztowała ponad 63 tysiecy złotych
  • W Szkole Podstawowej Nr 10 w Olkuszu zainstalowano 16 nowych zestawów okiennych, które kosztowały ponad 59 tysięcy złotych

W Osieku, oprócz wykonania nowych podłóg w dwóch salach lekcyjnych i na sali gimnastycznej, powstała ponadto dokumentacja na budowę przedszkola. Ogłoszony został już przetarg, a szacowana wartość inwestycji to blisko 6 milionów złotych. Modernizacji poddano również Szkołę Podstawową w Zedermanie, choć mieszkańcy tej miejscowości z pewnością najbardziej ucieszą się z ogłoszonego przetargu na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o część przedszkolną. Wartość zaplanowanych prac sięga blisko 3,7 miliona złotychDo końca września powinna zakończyć się także modernizacja ogrodzenia wokół Przedszkola Nr 3 o wartości 73 tysięcy złotych oraz modernizacja łazienki w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, wraz z zakupem schodołazu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Olkuszu za ponad 50 tysięcy złotych.

To oczywiście nie wszystkie inwestycje, którymi objęliśmy nasze jednostki edukacyjne. Przed nami bowiem rozstrzygnięcie przetargów na budowę przedszkola w Osieku oraz rozbudowę Zespołu w Zedermanie o część przedszkolną. Są to zadania, których łączna wartość sięga blisko 10 mln złotych. W dalszym ciągu będziemy jednak prowadzić także mniejsze prace remontowe w naszych szkołach i przedszkolach. Chcemy, by baza edukacyjna w Gminie Olkusz się rozwijała, gdyż skorzystają na tym przyszłe pokolenia – podsumowuje gospodarz „Srebrnego Miasta”.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.