150 000,00 złotych dofinansowania unijnego dla Przedszkola nr 7 w Olkuszu!

Władze Gminy Olkusz pozyskały 150 000,00 złotych dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na modernizację Przedszkola nr 7 w Olkuszu w zakresie zwiększenia dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej.

W ramach tego zadania rozbudowane zostaną części wspólne przedszkola, takie jak klatki schodowe, szatnia czy korytarze budynku: wykonane zostaną roboty przygotowawcze, a następnie posadzki cementowe ze zbrojeniem i położeniem płytek kamionkowych na dwóch klatkach schodowych i korytarzach (parter oraz I pietro) wraz z szatnią na powierzchni 140 m2. Uzupełnione zostaną ponadto ubytki w istniejących tynkach, zabezpieczone zostaną pęknięcia, usunięta będzie stara farba, a ściany i sufity zostaną zagruntowane i pomalowane.

Usunięte zostaną także progi, a drzwi zostaną odpowiednio przystosowane poprzez montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych. Na dodatek układ elektryczny rozbudowany będzie o instalację oświetlenia awaryjnego i instalację grzewczą (poprzez wykonanie instalacji na klatce i montaż grzejnika, likwidację istniejącego grzejnika o dużej bezwładności cieplnej na drugiej klatce, montaż grzejnika panelowego oraz rozbudowę układu wentylacji poprzez montaż nawiewników higrosterowalnych).

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja