Za linią frontu, czyli o niemieckim desancie na ziemi olkuskiej w 1945 roku

W centralnej części kwatery żołnierzy polskich na olkuskiej nekropolii przy ulicy Powstańców Śląskich znajdują dwie mogiły z intrygującymi opisami. Wawrzyniec Markiewicz (1915-1945) oraz Władysław Koźlicki (1919-1945), do których one należą, mieli, jak głosi napis na jednej z tabliczek, …

Za linią frontu, czyli o niemieckim desancie na ziemi olkuskiej w 1945 roku więcej