Rzeczywista aktywność czy działalność na pokaz, czyli Wojciech Panek apeluje o realizację realizowanych już inwestycji

W ostatnim czasie wiele kontrowersji wzbudziły interpelacje składane przez Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej w Olkuszu Wojciecha Panka. Dyrektor olkuskiego „Ekonomika” na pierwszy rzut oka apelował do władz miejskich o przeprowadzenie ważnych z punktu widzenia mieszkańców inwestycji, jednak, jak mówi stare ludowe porzekadło, diabeł tkwi w szczegółach. Po zagłębieniu się w nie można bowiem zauważyć, że interpelacje te dotyczyły spraw, które… już dawno są ustalone, co wielu mieszkańców odebrało jako działania nastawione wyłącznie na polityczny zysk radnego Panka, tak by później móc samemu pochwalić się efektem, jako swoim osobistym sukcesem.

Jedna ze wspomnianych interpelacji dotyczyła remontu boiska na placu zabaw na Osiedlu Pakuska oraz budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Sienicznie. Jak napisał dyrektor „Ekonomika”, chciał on „zaproponować” władzom miasta pochylenie się nad takim pomysłem, a ponadto „podpowiedzieć” możliwość uzyskania dofinansowania na wykonanie tych inwestycji z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-sportowa 2021”. Na pierwszy rzut oka radny zabiegał zatem o wykonanie ważnych inwestycji, a ponadto sam wykazywał się inicjatywą. W odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz mogliśmy jednak przeczytać, że… już kilka tygodni wcześniej pracownicy olkuskiego magistratu przygotowali dokumentację niezbędną do złożenia aplikacji w ramach wspomnianego konkursu, a stosowne wnioski o dofinansowanie zostały już złożone. Do aplikowania, oprócz przebudowy istniejącego boiska w Sienicznie wraz z jego rozbudową, wybrano jednak boisko przy Szkole Podstawowej w Witeradowie, gdyż jego wykonanie uznano jako najpilniejsze. Jak wskazywał burmistrz, możliwość uzyskania dofinansowania na remont boiska na Osiedlu Pakuska zostanie przeanalizowana w przyszłym naborze, gdyż, jak Wojciech Panek sam zauważył w swojej interpelacji, gmina mogła obecnie złożyć wnioski na tylko dwie inwestycje:

Kolejny już raz Pańska interpelacja dotyczy zainicjowania działań, które zostały podjęte wcześniej, o czym, jako radny Rady Miejskiej w Olkuszu, zapewne Pan wiedział. Mieszkańcy mają prawo oczekiwać od radnych rzeczywistej pomysłowości i zaangażowania, natomiast z przykrością stwierdzam, że wnioski […] w sprawach, co do których już dawno zostały podjęte konkretne ustalenia, nie wnoszą żadnej wartości dodanej, a jedynie służą prywatnej autopromocji wnioskującego. Liczę, że Pańskie zachowanie zostanie poprawnie rozpoznane przez mieszkańców Gminy Olkusz, którzy mają prawo do rzetelnej informacji o faktycznej, a nie skierowanej na społeczną rozpoznawalność aktywności radnych – stanowczo zakończył Roman Piaśnik.

W innym wniosku Przewodniczący Klubu Radnych PiS w Radzie Miejskiej w Olkuszu napisał natomiast: „Szanowny Panie Burmistrzu, uważam że główny trakt przechodzący przez Olkusz w układzie północ-południe zabudowany z ul. Sikorka, Rabsztyńska, Kościuszki i 29 Listopada wymaga pilnego remontu”. Radny Panek podkreślił także, że zdając sobie sprawę z olbrzymich kosztów, jest zdania, że gmina będzie musiała zabiegać o wsparcie rządowe, ale jest przekonany co do możliwości przekonania „Dobrej Zmiany” do wsparcia tej inwestycji. Ponownie w odpowiedzi włodarza „Srebrnego Miasta” mogliśmy jednak przeczytać, że analizowana jest już możliwość wykonania tej inwestycji:

Kwestia drogi jest już rozstrzygnięta (drogę tę Gmina Olkusz ostatecznie przejęła w administrowanie w zeszłym roku. Wcześniej był to odcinek, za którego utrzymanie odpowiadało województwo małopolskie, później krótko gmina, jeszcze raz województwo, a następnie powiat olkuski – przyp. aut.), dlatego podjąłem rozmowy z Panem Wojewodą Łukaszem Kmitą, dotyczące możliwości dofinansowania przebudowy ciągu ulic „od ronda do ronda”. Znamiennym jest fakt, że Pańska interpelacja wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu dzień po mojej ostatniej rozmowie z Panem Wojewodą w tej sprawie […]. Nie można zaprzeczyć, że posiada Pan dostęp do szeregu informacji powszechnie nieznanych opinii publicznej, w tym o trwających rozmowach na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej. Informacje te mógłby Pan wykorzystać w celu wspierania działań służących rozwojowi Miasta i Gminy Olkusz. Wykorzystuje je Pan jednak do tego, by wykazywać się inicjatywą tam, gdzie już od dawna prowadzone są konkretne ustalenia. Uważam, że mieszkańcy mają pełne prawo wiedzieć kiedy aktywność reprezentujących ich radnych ogranicza się wyłącznie do populistycznych, nastawionych na autopromocję starań o sprawy już załatwione, bądź w trakcie realizacji – zakończył burmistrz Piaśnik.

Warto wspomnieć, że na jeszcze inne wątpliwe zachowanie radnego Panka Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zwracał uwagę w udzielonym nam pod koniec zeszłego roku wywiadzie: „Przewodniczący Klubu Radnych PiS Wojciech Panek drugi rok z rzędu wstrzymuje się od głosu w punkcie dotyczącym budżetu, a następnie chwali się w swoich mediach społecznościowych planowanymi bądź wykonanymi już inwestycjami. […] Już dziś na odbiorach poszczególnych inwestycji nie brakuje radnych robiących sobie zdjęcia przy inwestycjach, których w głosowaniu nad budżetem nie popierali”.

Nie ulega wątpliwości, że z perspektywy radnego wstrzymywanie się w głosowaniach nad budżetem gminy jest rozwiązaniem wygodnym. W ten sposób nie bierze się bowiem odpowiedzialności za trudne i niepopularne kwestie, jak chociażby pozyskiwanie dochodów z podatków, regulacja stawki za wywóz odpadów komunalnych czy nieuwzględnienie wszystkich tych inwestycji, na które w danym roku zabrakło już pieniędzy. Warto jednak mieć świadomość, że gdyby większość radnych tylko wstrzymywała się od głosu lub głosowała przeciw budżetowi, to wówczas jego kształt narzucałaby Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, co niewątpliwie wstrzymywałoby rozwój całej Gminy Olkusz. Bycie radnym to nie tylko głosowanie za miłymi i przyjemnymi tematami, choć z pewnością to takie najlepiej wyglądają na materiałach wyborczych.

Mieszkańcy powinni bowiem mieć pewność, że reprezentują ich ludzie odpowiedzialni za podejmowane decyzje i wykazujący się rzeczywistym zaangażowaniem w życie społeczne, a nie jedynie pozorujący działanie. Warto o tym wspomnieć tym bardziej, że postać Przewodniczącego klubu radnych PiS w Radzie Miejskiej w Olkuszu już od dawna budzi wiele kontrowersji. Dla przykładu, pod koniec kwietnia Wojciech Panek wziął udział w przekazaniu symbolicznych czeków na realizację zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaproszeni zostali wójtowie i burmistrzowie z całego powiatu olkuskiego, jednak organizator wydarzenia poseł Jacek Osuch z premedytacją pominął burmistrza Olkusza. W jego „rolę” wcielił się właśnie Wojciech Panek, który „chwalił się” uzyskanym dofinansowaniem, choć z przygotowaniem wniosku nie miał nic wspólnego, gdyż jest to praca, którą wykonali podlegli burmistrzowi urzędnicy.Za sukces radnego można byłoby natomiast jego powołanie na stanowisko dyrektora olkuskiego „Ekonomika”, jednak i ono nie obyło się bez kontrowersji. W konkursie na to stanowisko finalnie udział wziął bowiem tylko on, a termin składania ofert upływał… 2 dni po uzyskaniu przez Wojciecha Panka niezbędnych kwalifikacji. Nie można zatem oprzeć się wrażeniu, że „sukcesy” przewodniczącego klubu radnych PiS wynikają raczej z jego politycznej przynależności i zręcznej umiejętności autopromocji, niż z faktycznych zasług. Nasuwa się więc pytanie, ile jeszcze podobnych „sukcesów” ma na swoim koncie Wojciech Panek?

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.