Ruszyła kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego Olkusza!

Od dzisiaj aż do 16 sierpnia można zgłaszać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2025! Na pomysły mieszkańców władze naszej gminy tradycyjnie przeznaczą 700 000,00 złotych.

Po raz kolejny mam przyjemność zaprezentowania zasad Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Jest to inicjatywa, która trwale zmobilizowała już naszą społeczność i przynosi piękne efekty. Dziękuję za zaangażowanie wszystkich Państwa w dotychczas realizowanych edycjach Budżetu Obywatelskiego. – komentuje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Jak co roku, potencjalne projekty zostały podzielone na trzy kategorie: zadania o wartości do 5 000,00 złotych, inicjatywy o wartości od 5 000,00 złotych do 25 000,00 złotych oraz inwestycje o wartości od 25 000,00 złotych do 50 000,00 złotych. Propozycje może zgłaszać każdy mieszkaniec (w dowolnej liczbie), a każda z nich musi być poparta podpisami co najmniej 15 mieszkańców. Wszystkie potrzebne dokumenty dostępne są na specjalnie dedykowanej stronie internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl, a ewentualną pomoc można uzyskać pod numerem telefonu 32 626 01 01.

Gotowe zadania można zgłaszać za pośrednictwem powyższej strony internetowej lub w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. W każdy poniedziałek od godziny 14:00 do godziny 16:00 oraz w każdą środę od godziny 13:00 do godziny 15:00 pełniący dyżury pracownicy merytoryczni olkuskiego magistratu będą ponadto udzielać pomocy w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych.

Głosowanie będzie natomiast miało miejsce od 7 do 18 października: będzie w nim mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Olkusz. Za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, w wyborze będą mogli uczestniczyć również małoletni mieszkańcy. Każdemu przysługiwać będą łącznie trzy głosy, jeden o wartości 3 punktów, jeden o wartości 2 punktów oraz jeden o wartości 1 punktu. Wyniki głosowania poznamy 28 października.

Na bieżąco wykonujemy zadania, które w ubiegłym roku zyskały największe poparcie mieszkańców, natomiast już teraz zachęcam do składania wniosków do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Jestem przekonany, że Państwa zaangażowanie i dobre pomysły przyczynią się do powstania wielu kolejnych, cennych inicjatyw. – zachęca gospodarz Srebrnego Miasta.

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja