Półmetek konwersji cyfrowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu

Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu realizuje projekt „Konwersja cyfrowa MOK Olkusz” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach olkuska instytucja kultury otrzymała dofinansowanie w wysokości 172 100 złotych na rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania statutowych działań oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub on-line. Patronat honorowy nad tym projektem objął Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, a patronat medialny Gazeta Olkuska oraz Olkusz.tv.

W ramach projektu, pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu wzięli udział w organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury szkoleniach „Kontinuum sztucznej rzeczywistości”, „Turboprzyspieszenie. Jak AI zmieni nasz świat”, „Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury” czy „Projektowanie oferty kulturowej on-line”. Udział w szkoleniach umożliwił im rozwijanie kompetencji cyfrowych, które są wykorzystywane w działaniach związanych  z edukacją kulturalną i animacją działań kulturalnych oraz wsparł budowanie cyfrowej strategii, czyli analizę potrzeb i zasobów olkuskiego MOK-u, pozwalającej na zakupy sprzętowe, inicjowanie nowych rozwiązań cyfrowych czy podejmowanie działań wykorzystujących narzędzia i aplikacje cyfrowe.

W kolejnym etapie zaplanowane zostało jeszcze szkolenie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, pozwalające poznać świat osób z niepełnosprawnościami oraz konsultacje z ekspertem do spraw dostępności. Działania te mają na celu podniesienie jakości podejmowanych działań i budowanie oferty kulturalnej z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

W harmonogramie znajdują się również szkolenia specjalistyczne z obsługi narzędzi internetowych, które posłużą wdrożeniu nowych technologii w postaci streamingu, podcastów, tworzenia nowej jakości przekazu audio i jakości nagrań video oraz szkolenie z obsługi dronu, które zakończone zostanie egzaminem państwowym. 

Ważnym etapem realizacji projektu będzie także doposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu w profesjonalny sprzęt komputerowy, środki trwałe oraz oprogramowanie niezbędne do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online i w sposób cyfrowy. Kolejnym istotnym elementem będzie natomiast dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

Realizacja wszystkich działań zaplanowanych w projekcie „Konwersja cyfrowa MOK Olkusz” potrwa do 30 czerwca.

Avatar photo

Redakcja