Pierwszy Powiatowy Konkurs Literacki „Z polszczyzną za pan brat” rozstrzygnięty!

W czwartek w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu odbyła się pierwsza, inauguracyjna edycja Powiatowego Konkursu Literackiego „Z polszczyzną za pan brat” o Srebrne Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Sponsorem konkursu był PLAST-MET Automotive Systems Sp z o.o. w Olkuszu, a patronat medialny nad tym wydarzeniem objęła Gazeta Olkuska.

Powiatowy konkurs literacki przeznaczony był dla uczniów klas szóstych oraz siódmych szkół podstawowych z powiatu olkuskiego. Jego celem była popularyzacja języka polskiego jako części dziedzictwa kulturowego, rozbudzanie zainteresowań kulturą języka ojczystego, rozwijanie postawy dbałości o piękno i poprawność języka polskiego, poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej uczniów, doskonalenie praktycznych umiejętności językowych, kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy, wyrabianie właściwego stosunku do mowy ojczystej czy korzystanie z jej zasobów i bogactwa.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość polskich przysłów, porzekadeł oraz związków frazeologicznych. Srebrne Pióro Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz zdobyła Majka Bień ze Szkoły Podstawowej 4 w Olkuszu. Drugie miejsce zajęła natomiast Marta Hołda ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Olkuszu, a trzecie miejsce  Hanna Kulawik ze Szkoły Podstawowej Nr 2  w Wolbromiu. Wyróżnienia zdobyli ponadto Kinga Sołtysik ze Szkoły Podstawowej w Sienicznie, Dominik Chochół z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zedermanie oraz Sara Biernacka ze Szkoły Podstawowej Nr 2  w Wolbromiu. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez PLAST-MET Automotive Systems Sp z o.o. w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.

źródło: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja