Olkuscy policjanci zatrzymali 37-latka za uprawę marihuany i posiadanie znacznej ilości narkotyków

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu zatrzymali 37-latka, który uprawiał 40 krzaków konopii indyjskich oraz posiadał 3,4 kg suszu marihuany. Mężczyźnie grożą co najmniej 3 lata więzienia.

Mundurowi podejrzewali, że mieszkaniec powiatu olkuskiego może posiadać narkotyki w swoim miejscu zamieszkania oraz w znajdującym się w powiecie krakowskim domu jednorodzinnym. Stróże prawa weszli zatem pod ustalone adresy: przeszukali posesję, dom, a także pomieszczenia gospodarcze. W jednym z nich znaleźli 40 sztuk krzaków marihuany o wysokości około 70 cm. Rośliny znajdowały się w specjalnie do tego celu przygotowanych namiotach, które wyposażone były w urządzenia i aparaturę służącą do ich profesjonalnej uprawy. W innym pomieszczeniu policjanci ujawnili i zabezpieczyli natomiast susz roślinny konopi o łącznej wadze około 3,4 kg.

37-latek został zatrzymany, a prokurator przedstawił mu zarzuty uprawy konopi innych, niż włókniste oraz wytworzenia znacznej ilości środków odurzających. Zgodnie z art. 63. ust. 1. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, „kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia […] konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych […], podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Ustęp trzeci przytoczonego przepisu stanowi ponadto, że „jeżeli przedmiotem czynu […], jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości […] ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. Zgodnie natomiast z art. 53. ust. 1., „kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe […], podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, a ustęp trzeci stanowi, że „jeżeli przedmiotem czynu […] jest znaczna ilość środków odurzających [lub] substancji psychotropowych […], lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zastosował juz ponadto wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Michał Pasternak

Młody działacz społeczny, interesujący się sprawami lokalnymi ziemi olkuskiej, prawem oraz gospodarką.