Mieszkanka powiatu olkuskiego zatrzymana za posiadanie ponad 44 tysięcy papierosów bez akcyzy

W domu 42-latki z powiatu olkuskiego funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 44 tysiące sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy: gdyby ten towar trafił na rynek, to Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 50 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar, kryminalni zabezpieczyli zatem jej samochód.

Olkuscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej uzyskali informację, że pewna kobieta może posiadać znaczne ilości wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy: z ustaleń mundurowych wynikało, że podejrzewaną o to przestępstwo jest 42-letnia mieszkanka powiatu olkuskiego, która ma przechowywać nielegalny towar w swoim miejscu zamieszkania. Stróże prawa z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wraz z funkcjonariuszem Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz psa służbowego specjalizującego się w wykrywaniu tytoniu udali się zatem w czwartek pod wskazany adres.

W trakcie przeszukania domu oraz pomieszczeń gospodarczych pies wytropił nielegalny towar, który był przechowywany w różnych pomieszczeniach: łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 44 tysiące sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Gdyby ten towar trafił na rynek, to Skarb Państwa zostałby narażony na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 50 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar, kryminalni zabezpieczyli zatem jej samochód.

Kobieta została zatrzymana i doprowadzona do olkuskiej komendy, gdzie funkcjonariusze przedstawili jej zarzut popełnienia przestępstwa paserstwa akcyzowego: zgodnie z art. 65 §1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, „Kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi wyroby akcyzowe stanowiące przedmiot czynu zabronionego określonego w art. 63-64, art. 69 § 1 lub 3, art. 69a, art. 73 lub art. 73a, lub pomaga w ich zbyciu, albo te wyroby akcyzowe przyjmuje lub pomaga w ich ukryciu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja