Michał Anioł wikliny

Muzeum twórczości Władysława Wołkowskiego w Olkuszu może poszczycić się najbogatszą na świecie kolekcją dzieł artysty nazywanego „Michałem Aniołem od Wikliny”.

Co ciekawe, materiał ten nie był powszechnie wykorzystywany w sztuce XX wieku. Głównie służył on bowiem do wyplatania koszy i koszyków gospodarskich, stanowiących wyrób rzemieślniczy naśladujący formę swoich drewnianych odpowiedników. Dopiero Wołkowski odkrył potencjał artystyczny wikliny i nadał jej szczególne znaczenie w świecie polskiego designu.

Władysław Wołkowski brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Nowoczesne, zgodne z duchem ówczesnych czasów projekty artysty spotykały się z ogromnym uznaniem: w latach 1947-1978 uczestniczył on bowiem w ponad 15 wystawach krajowych i indywidualnych oraz 30 zagranicznych. Niektóre komplety mebli Wołkowskiego zostały zakupione m.in. do polskiej ambasady w Berlinie, hotelu “Merkury” w Poznaniu czy rezydencji królowej Belgii. Wielu artystów i rzemieślników próbowało naśladować jego wzory, jednak z uwagi na innowacyjne podejście Władysława Wołkowskiego do wikliny i techniki jej wyplatania, nikomu nie udała się ta sztuka. Jego projekty nie posiadały również potencjału do produkcji masowej, gdyż każda praca miała charakter indywidualny i była wyplatana przez samego Wołkowskiego.

Wiklina to także niestety materiał delikatny i podatny na uszkodzenia, w wyniku czego, mimo owocnego dorobku artystycznego Władysława Wołkowskiego, niewiele z jego prac przetrwało do dziś: część z nich zaginęła po wojnie, a inne uległy zniszczeniu podczas wystaw. W efekcie, jeden z najciekawszych polskich designerów XX wieku nie jest współcześnie znany i kojarzony. Za pomocą olkuskiego muzeum, zwiedzający mają zatem możliwość na nowo odkryć sylwetkę tego wybitnego artysty oraz zachłysnąć się oryginalnością organicznego stylu jego prac. Tym bardziej, że w pod koniec ubiegłego roku nasze zbiory wzbogaciły się o kolejne cztery strojeńce polskie, stanowiące zupełnie odrębną kategorię działań Władysława Wołkowskiego.

Karolina Seweryś