Już jutro kolejne spotkanie z cyklu „My z Olkusza”

Już jutro o godzinie 17:00 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu odbędzie kolejne spotkanie z cyklu „My z Olkusza”: gościem będzie instruktor terapii zajęciowej, społecznik i działacz w środowisku lokalnym Sebastian Sierka. Wstęp wolny.

Przypominamy, że „My z Olkusza” to cykl spotkań z osobami, które pochodzą ze Srebrnego Miasta bądź są z nim związane oraz posiadają niezwykłe pasje. Bohaterowie akcji opowiadają o sobie, swoich zainteresowaniach, doświadczeniach czy pomysłach na realizacje marzeń.

Sebastian Sierka urodził się 5 kwietnia 1973 roku w Kluczach, gdzie mieszka do dziś. Ukończył studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i terapii zajęciowej. Jest specjalistą z zakresu biblioterapii oraz wykorzystania teatru w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Od 2013 roku pełni funkcję kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej. Swoje życie zawodowe związał z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, od wielu lat propaguje wiedzę i prowadzi szeroką pedagogizację na temat niepełnosprawności, współpracując z ośrodkami wychowawczymi, instytucjami kulturalnymi i oświatowymi.

Sebastian Sierka jest twórcą szeregu projektów kulturalnych – do najważniejszych należy zaliczyć: Małopolskie Impresje Poetyckie Osób Niepełnosprawnych – inicjatywy o zasięgu wojewódzkim, której celem jest stymulowanie aktywności twórczej osób z niepełnosprawnością, stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze, a także szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych. Kolejną inicjatywą o charakterze artystyczno – pedagogicznym jest Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Środowisku Lokalnym, oraz Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Osób z Niepełnosprawnościami. Jest autorem scenariuszy spektakli: Stworzenie świataJarmark wolbromski, Tolerancja, współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Wolbromiu oraz Olkuszu.

W świecie olkuskiej kultury Sebastian Sierka debiutował w listopadzie 2011 roku, wtedy to uczestniczył w swoim pierwszym autorskim spotkaniu poetyckim, organizowanym przez Galerię Olkuskich Poetów – nieformalną instytucję kulturalną, działającą przy Zespole Szkół Nr 4 w Olkuszu. W grudniu 2012 był gościem Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu, gdzie wspólnie z Jarosławem Nowosadem brał udział w Duetach Poetyckich – corocznym spotkaniu promującym twórczość lokalnych artystów. W kolejnych latach promował także swoją twórczość podczas spotkań organizowanych przez instytucje oświatowe i kulturalne powiatu olkuskiego.

Utwory Sebastiana Sierki ukazywały się między innymi w prasie lokalnej – Ziemia OlkuskaKwartalnik Powiatu Olkuskiego, były publikowane w okolicznościowych antologiach: Drzewo życia (2012), Jubileuszowe powroty (2014)a także zamieszczane były na stronach internetowych: Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego, Starostwa Powiatowego, Biblioteki Pedagogicznej w Olkuszu, Twórców olkuskich i Galerii Sztuki Współczesnej. Publikował również w prasie krajowej w tygodniku Angora oraz w Salonie Literackim. W wierszach Sebastiana Sierki możemy dostrzec tęsknotę, przemijanie, ból, będącymi bardzo osobistymi wizjami człowieka, dla którego droga i działalność życiowa stają się inspiracją do trudnych i żmudnych poszukiwaniach odpowiedzi na pytania koegzystencjalne. Wędrówka wierszami autora pozwala spojrzeć na nostalgię z różnych stron życia, obcować z nią na polach wielu porównań i przenośni. Poeta przenosi nas do świata fikcji ubranej w litery rzeczywistości, w której puenty ustępują ogólnym prawdom w akordach niedopowiedzeń.

7 maja 2015 roku ukazała się debiutancka książka poetycka Sebastiana Sierki zatytułowana Koegzystencja, wydana z inicjatywy Galerii Olkuskich Poetów – wydarzenie to połączone było z promocyjnym spotkaniem autorskim poety. W listopadzie 2018 roku została wydany drugi tomik poetycki Kształt rzeczywisty. W tym samym roku poeta otrzymał Statuetkę Teatralną przyznawaną przez Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu.

W środowisku lokalnym Sebastian Sierka jest postrzegany jako osoba niezwykle wrażliwa, otwarta na potrzeby innych, gotowa do niesienia pomocy oraz chętna do podejmowania różnych przedsięwzięć kulturalnych.

Stowarzyszenie Teatralno – Literackie rekomendowało Pana Sebastiana Sierkę do Olkuskiej Nagrody Artystycznej.

Udział w pracach jury konkursów poetyckich:
1.    Bolesławska Jesień Poetycka – Konkurs Ogólnopolski.
2.    XXXI Sejmik Poetycki ,, Pod Diablą Górą” Bukowno – Konkurs Ogólnopolski.
3.    Konkurs plastyczno- literacki ,, Bez przemocy życie jest fajne-zapamiętaj to dokładnie” – Konkurs Powiatowy – CUS Klucze
4.    Bolesławska Zima Prozy – Konkurs Ogólnopolski.
5.    Powiatowego Konkursu Literacko – Plastycznego „RÓWNOŚĆ – WOLNOŚĆ – NIEPODLEGŁOŚĆ” – GOK Klucze

źródło: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu

Avatar photo

Redakcja