Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej: kościół w Paczółtowicach

Początki Paczółtowic sięgają XIV stulecia, jako że najstarszą źródłową datą, pod którą występuje „villa Pacoldi”, czyli posiadająca kościół parafialny wieś Pacolda, jest rok 1335. Ową datę odnotowano ponadto w wykazie tzw Świętopietrza. W latach …

Szlak Architektury Drewnianej na ziemi olkuskiej: kościół w Paczółtowicach więcej