Kontakt

Gazeta Olkuska
Bezpłatny dwutygodnik informacyjno-reklamowy powiatu olkuskiego

Wydawca:
Gazeta Olkuska
Mateusz Pabian
ul. Kluczewska 2/40
32-300 Olkusz

Skład:
Karolina Bartosik

Druk:
Polska Press Grupa

Nakład:
20 000 egzemplarzy

Redaktor naczelny:
Mateusz Pabian

Adres biura
Gazeta Olkuska
ul. Kluczewska 2/40
32-300 Olkusz
tel. 725 933 555
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-15:30

Reklama
tel. 725 933 555
e-mail: [email protected]

Redakcja
e-mail: [email protected]

Redaktor naczelny
Mateusz Pabian
e-mail: [email protected]

Social media: